Vitalski en Ludwig Vandenhove voeren actie in Antwerpen

Op zaterdagochtend 1 oktober 2011 heeft B-Plus, onder leiding van stand up comedian en ‘duizendpoot’ Vitalski en burgemeester
Ludwig Vandenhove/>, tevens voorzitter van B-Plus, actie gevoerd op de Groenplaats en in de omliggende straten van Antwerpen.

De bezoekers en de toeristen werden gevraagd of zij willen dat België moet blijven bestaan of eerder willen dat België moet opgesplitst worden.

Buiten het feit dat er op een zaterdagmorgen in Antwerpen heel wat toeristen rondlopen, was er een overgrote meerderheid van de ondervraagden voor het behoud van België. Ook waren er uitgesproken meningen over onder andere het gegeven dat Wallonië, Brussel en Vlaanderen mekaar opnieuw beter zouden moeten leren kennen op het niveau van de burgers zelf door bijvoorbeeld initiatieven op het vlak van de media, uitwisselingen tussen gemeenten/steden en tussen leerlingen, studenten en scholen, het invoeren van een eventuele federale kieskring, waarbij Vlamingen voor Franstalige politici en Franstaligen voor Vlaamse politici zouden kunnen stemmen, etc..

“Het bevestigt mijn ‘buikgevoel’.”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Wanneer je op de vrouw/man afvraagt of ze voor het behoud van België zijn, dan is hier een duidelijke meerderheid voor, ook al zijn er uiteraard een aantal, die vinden dat er een verdere regionalisering moet gebeuren, maar binnen België.
Dit sluit duidelijk aan bij de standpunten van B Plus.”

Uit een recente bevraging in de krant ‘Het Nieuwsblad’ en het Eén-programma ‘Koppen’ van de Vlaamse Radio en Televisie (VRT) blijkt dat 3 Vlamingen op 4 trots zijn Belg te zijn.
Zie ‘Het Nieuwsblad’ van donderdag 6 oktober 2011 op pagina 1 en 11 en de website www.nieuwsblad.be.

“Het was een drukke, maar ook plezante voormiddag.
Met Vitalski door Antwerpen lopen is vermoeiend, maar het doet goed als politicus met jaren beleidservaring dat je ook nog eens échte acties kan doen.
Het deed mij terugdenken aan mijn eerste stappen in de politiek toen ik onder andere een vaste deelnemer was aan de diverse betogingen tegen atoomwapens in België.”, besluit
Ludwig Vandenhove/>.

“Voor alle duidelijkheid: ik ben ook voor een verdere regionalisering, maar dit moet binnen de bestaande structuren gebeuren. Met andere woorden, het huis mag verbouwd worden, maar niet afgebroken worden.
In die zin vind ik de huidige voorstellen over de staatshervorming, die voorliggen op de onderhandelingstafel van de hopelijk nieuwe regering, in de goede richting gaan.”, aldus
Ludwig Vandenhove/>.

“Nog dit: in Antwerpen wordt er zeer streng omgegaan met toelatingen voor nochtans democratische acties.
Vermits wij strikt genomen enkel een toelating hadden voor de Groenplaats kwam de lokale politie tussenbeide als we even in de omliggende straten rondwandelden.
Het zou wat geweest zijn: als burgemeester van Sint-Truiden in Antwerpen opgepakt worden.”, besluit
Ludwig Vandenhove/>.

Over dit item is op donderdag 6 oktober 2011 een uitzending geweest in ‘Koppen’ op Eén op de VRT om 20.45 uur.

Zie www.bplus.be.


Zie onder andere ook de tekst ‘Ludwig Vandenhove voorzitter B Plus’ van 6 augustus 2011 op deze website.