Vlaanderen moet bestuurlijk handhaven!

“Grote verklaringen, veel teksten, een Vlaamse minister van Justitie, maar in de praktijk
weinig resultaat”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Neem nu de dierenoppas.
Blijkbaar is er een serieus zwart circuit, waarbij de uitbatingen niet voldoen aan de voorwaarden qua dierenwelzijn. Maar zij hebben wel Corona-steun gekregen via het departement Economie.

Ik heb er schriftelijke vragen over gesteld aan zowel Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits, als aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts. En wat gebeurt er? Zij spelen ping-pong.

Er is dringend nood aan één Vlaamse bestuurlijke handhaving.
Waarom hebben we anders één specifiek bevoegde minister?”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag en het antwoord.