VOORUIT wil een sterk plattelandsbeleid

“De echte plattelandsgebieden - de dorpen - worden te zeer verwaarloosd door de Vlaamse regering”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Het is nodig dat er een echt horizontaal plattelandsbeleid gevoerd wordt over diverse beleidsdomeinen heen.
Plattelandsbeleid gaat niet enkel over landbouw, maar ook over andere economische activiteiten, dienstverlening, natuur, klimaat, ontsluiting, mobiliteit, etc.

Akkoord dat er een specifiek grootstedenbeleid is, maar dat is evenzeer noodzakelijk voor het platteland.”

VOORUIT heeft hierover een resolutie ingediend in het Vlaams parlement met Ludwig Vandenhove als hoofdindiener.
Hieronder vindt u de resolutie.