vzw's Bosgroepen laatste keer samen

De leden, bosconsulenten en vrijwilligers van de 5 afzonderlijke vzw's van de Bosgroepen (Bosgroep Hoge Kempen, Bosgroep Limburgse Duinen, Bosgroep Noordoost Limburg, Bosgroep West-Limburg en Bosgroep Zuid-Limburg) zijn op woensdag 29 maart 2017 een laatste keer (informeel) samengekomen in het Provinciehuis in Hasselt.
Het werd een gezellig samenzijn en alle aanwezigen kregen een aantal typische Limburgse geschenken als dankbaarheid voor hun jarenlange inzet.

"Vanaf nu is er één Limburgse vzw Bosgroep Limburg", zegt voorzitter en gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
"De vzw Bosgroep Limburg gaat organisatorisch, praktisch en financieel alles coördineren.
De inhoudelijke werking blijft regionaal georganiseerd. Daarom zullen de (bestuurs)leden per regio nog één of twee keer per jaar samengebracht worden.
Dit zal moeten groeien en is afhankelijk van hoe de (bestuurs)leden het zelf zien.

Ik ben van plan in het najaar ook een 'denkdag' te organiseren over waar we met de bossen in Limburg naartoe moeten/willen.

Hartelijk bedankt aan al diegenen die gedurende meer dan 10 jaar deze regionale Bosgroepen concreet gestalte gegeven hebben."  

 

Zie ook Jaaroverzicht 2016 Limburgse Bosgroepen van 31-03-2017 en 10de Contactdag Limburgse Bosgroepen van 27-03-2017 op deze website.