Waar halen ze het?

“Waar halen CD&V en Open VLD het van te beweren dat er ook maar iets zou misgelopen zijn of verkeerd zou zijn met de subsidies, die sedert 1996 aan talrijke jeugd- en sportverenigingen en buurthuizen en parochiezalen in Sint-Truiden zijn toegekend als tussenkomst in hun infrastructuurwerken?”, vraagt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove zich luidop af als reactie op hun vraag om hieromtrent een externe audit te laten uitvoeren.

 

 

“Hoe durven ze bepaalde insinuaties te maken naar (een) bepaalde ambtena(a)r(en) en/of bepaalde schepenen toe, in casu naar sp.a-schepen
Johnny Vangrieken?

Dit heeft met politiek, laat staan met beleid niets meer te maken. Wel met constant de vrouw/man spelen, zoals dit nu al meer dan 2 jaar bezig is.”

 

Enkele nuchtere feiten:
-          de betrokken reglementen (en bepaalde aanpassingen) zijn telkens unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad, dus ook door CD&V en Open VLD;
-          alle concrete dossiers zijn eveneens telkens unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad, dus ook door CD&V en Open VLD;
-          de betrokken reglementen hebben precies de objectiviteit ingevoerd, aangezien ze objectieve criteria vastleggen op basis van dewelke organisaties al dan niet en hoeveel subsidies kunnen krijgen. Bovendien is er steeds een advies van de betrokken stedelijke adviesraad nodig;
-          deze reglementen hebben de Sint-Truidense belastingsbetaler heel wat geld bespaard (de stad subsidieert de materialen, de verenigingen zorgen voor de uitvoering) in vergelijking met de infrastructuur, die voor 1996 zelf door de stad Sint-Truiden werd gebouwd;
-          de betrokken reglementen zijn overgenomen door heel wat andere Vlaamse gemeenten en steden, hetgeen de voorbeeldfunctie van Sint-Truiden, (ook) op dit vlak, bevestigt.

 

 

        

 

 

Blijkbaar hebben CD&V en Open VLD moeite met het feit dat de sp.a gedurende 2 legislaturen, met de (toenmalige VLD), Sint-Truiden bestuurd heeft met heel wat concrete realisaties, die de burger echt aangaan en interesseren. Dus niet met luchtkastelen (of Belgacom-sites, tunnels, etc.!?), zoals we nu zo vaak lezen in de pers van deze nieuwe meerderheid.

 

 

In de politiek moet je mekaar met argumenten ‘bekampen’, niet met constant slagen onder de gordel.
Een rechtszaak tegen sp.a-schepen
Filip Moers en mijzelf, verschillende klachten bij de hogere overheid tegen mij en nu dit: wat gaat het volgende zijn?

De sp.a en ikzelf zijn dit kotsbeu.
De stad Sint-Truiden verdient beter!”, besluit Ludwig Vandenhove.

 

 

Conclusie: als CD&V en Open VLD echt deze externe audit objectief laten doen, weliswaar op kosten van de Sint-Truidense belastingsbetaler, heeft de sp.a het volste vertrouwen in de afloop!