Wanneer treedt Sint-Truiden toe tot de Statiegeldalliantie?

De Statiegeldalliantie wil een structurele oplossing voor het plastic zwerfafval en een écht duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen. Bovendien streven zij naar een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en lokale overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken.

"Op dit ogenblik zijn er al 20 Limburgse gemeenten toegetreden tot de Statiegeldalliantie (1)", zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove. "Ook de provincie Limburg is lid geworden op mijn voorstel.

"Wanneer gaat mijn eigen stad Sint-Truiden die beslissing nemen?
sp.a-fractieleider Filip Moers heeft het al voorgesteld tijdens de gemeenteraad van woensdag 31 januari 2018.
Het antwoord was NEEN, zoals altijd als de oppositie iets voorstelt.

Nochtans ligt er afval en zwerfvuil genoeg op het ganse grondgebied van Sint-Truiden om mee het voorbeeld qua preventie en sensibilisering te geven.

Waar is de tijd naartoe dat de stad Sint-Truiden werd uitgeroepen tot de properste stad van Vlaanderen?"

 

(1) Kaartje:
- 20 toegetreden gemeenten (groen)
- 12 gemeenten waar de toetreding geagendeerd staat maar de formele bevestiging nog moet volgen (oranje)
- Bilzen neemt geen beslissing, maar verwijst naar standpunt van Limburg.net die wel zijn toegetreden (blauw)
- 10 (nog) niet toegetreden gemeenten (wit)      

Zie onder andere https://www.facebook.com/filipmoers3800/videos/1992184331039075/, www.filipmoers.be en www.statiegeldalliantie.org.

Zie ook Provincie Limburg sluit zich aan bij Statiegeldalliantie van 26-01-2018, Invoering statiegeld: goed voor de natuur en voor de portemonnee van de burger van 08-10-2015 en Sint-Truiden, properste stad van Vlaanderen van 12-10-2012 op deze website.