Water- en droogteproblematiek: goed rapport van de SERV

De Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen (SERV) heeft een kwalitatief goed rapport afgeleverd over de water- en droogteproblematiek.

Ik vind dan ook dat de diverse bevoegde ministers hier terdege rekening zouden moeten mee houden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Waartoe dienen anders adviesraden?

Ik vroeg het standpunt van Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits over de voorstellen van de SERV rond landbouw.
Haar reactie ontgoochelt mij, veel te vrijblijvend.

Haar antwoord ligt volledig in de lijn van de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid , waar de resolutie van collega Bruno Tobback en mijzelf over de droogteproblematiek werd weggestemd door de collega’s van de Vlaamse meerderheid.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag en het antwoord.