Waterwinning Rukkelingen-Loon: wat nu?

“Op dinsdag 26 maart 2024 heb ik in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van het Vlaams Parlement Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA) opnieuw ondervraagd over de toestand van de huizen in de deelgemeente Rukkelingen-Loon van Heers”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Zijn de scheuren van de huizen, die steeds groter worden, al dan niet een gevolg van de waterwinning door de Watergroep cv?

Weer geen duidelijk antwoord. Ik begrijp dat de inwoners er moedeloos van worden, maar ik stilaan ook.
Als democratisch verkozen parlementslid is het mijn taak om Vlaamse ministers te ondervragen, maar dan is het hun opdracht om duidelijk te antwoorden.

Het antwoord van minister Zuhal Demir voldoet geenszins.
“Het is altijd iets: ofwel scheuren de huizen, ofwel is er geen water.”
Zij is bevoegd minister, zij moet dat oplossen en al dan niet een keuze maken.

Ik blijf alleszins achter de getroffen inwoners staan.

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Zuhal Demir.(1)


___