Werken Diestersteenweg eindelijk gestart

“De eerste werken door Infrax aan de nutsvoorzieningen op de Diestersteenweg zijn begin vorige week eindelijk van start gegaan en zullen ongeveer 3 weken in beslag nemen.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

Goed nieuws dus, maar tegelijkertijd slecht nieuws: tot nu toe was ons beloofd dat de werken zouden beëindigd zijn op zaterdag 1 september 2012, maar nu wordt meegedeeld dat het einde van de werken ten vroegste zou voorzien zijn voor half november 2012.”

 

Vorige week had Ludwig Vandenhove op een vraag tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 16 april 2012 nog geantwoord dat alle betrokken instanties de afgesproken datum van zaterdag 1 september 2012 aanhielden, ook al uitte hij hierover persoonlijk zijn twijfels.

 

 

Zowat 10 maanden na de sluiting van de Diestersteenweg door een verzakking onder de rijbaan zijn de werken (pas) gestart.
In een eerste fase worden een aantal nutsvoorzieningen verplaatst naar de kant van de Scholengroep Onze-Lieve-Vrouw campus Tuinbouw.
Binnen een tweetal maanden wordt dan de riolering zelf aangepakt.
De bedoeling is het deel van de Diestersteenweg tussen de spoorwegbrug en de ingang van de Tuinbouwschool te herstellen.

 

 

 

 

 

“Ondanks het feit dat alle betrokken instanties (Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse gemeenschap, de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM), Infrax en de stad Sint-Truiden) vlot samenwerken om dit dossier zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen, begrijpen de burgers niet dat deze werken uiteindelijk meer dan een jaar zullen duren.
Als lokaal mandataris is het heel moeilijk, zoniet onmogelijk, om aan de burger uit te leggen dat deze weg zolang afgesloten blijft, terwijl er concreet gedurende een hele periode niet (zichtbaar) verder aan gewerkt werd.

 

 

Hopelijk trekken de bevoegde Vlaamse instanties uit dit dossier de nodige conclusies voor gelijkaardige toekomstige situaties. Immers, ook voor dit soort onverwachte omstandigheden zouden er specifieke maatregelen en financiële middelen moeten voorzien zijn. Waarom kan dit bijvoorbeeld wel als dit zich op een belangrijke ring of op een autostrade voordoet en niet op een nochtans vrij belangrijke invals- en verbindingsweg, zoals de Diestersteenweg in Sint -Truiden?”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove. “Bovendien bevestigt dit voorval dat de aanleg van nieuwe rioleringen en zeker het onderhoud ervan één van de prioriteiten in de komende jaren moet worden, ook voor gemeenten en steden.
Dit geldt zeker voor historische steden, zoals Sint-Truiden, waar vaak het eerst rioleringen zijn aangelegd, maar die er nu dan ook op sommige plaatsen sterk verouderd bijliggen.
Andere investeringen zullen moeten wijken om prioritaire aandacht te besteden aan de aanleg van nieuwe rioleringen en het onderhoud van bestaande.
Onder de grond werken uitvoeren, is misschien niet zichtbaar voor de inwoners, maar wel belangrijk.”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

 

Ludwig Vandenhove zei hierover het volgende in Het Laatste Nieuws van zaterdag 7 april 2012.
Burgemeester: "Werken duren 20 jaar"
"De komende tien tot eerder zelfs twintig jaar wordt het herstel van de riolen een prioritair dossier", zegt burgemeester Ludwig Vandenhove. "Nog meer dan bovengrondse werken. Toch denk ik niet dat de riolen echt zijn verwaarloosd. Sint-Truiden is één van de eerste steden die zo'n groot netwerk heeft. Het probleem is natuurlijk dat dit een dossier is dat niet zichtbaar of voelbaar is. Mensen klagen pas als er echt iets is. Toch denk ik dat tussen 1995 en 2000 een eerste inhaalbeweging is gedaan. De komende jaren moet er een nieuwe komen. Als we straten vernieuwen, bekijken we of we ook de riolen kunnen doen. Daarnaast is er een plan nodig om het riolennet goed in kaart te brengen. De riolen zijn nog niet begroot geweest, maar dat zal nog moeten."

 

 

Sinds de verzakking op de Diestersteenweg doen de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de gemeenschapswachten dagelijks (snelheids)controles op de omleidingswegen.
Dit jaar werden er al 479 voertuigen gecontroleerd, waarvan er 92 te hard reden.

 

 

De laatste snelheidscontrole, die de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft uitgevoerd was op donderdag 12 april 2012 in de bebouwde kom op de Rummenweg in Sint-Truiden. Op die plaats is de maximaal toegelaten snelheid 50 kilometer per uur.
Van de 124 voertuigen, die passeerden, reden er 29 te snel.
Zoals steeds bij snelheidscontroles, waren er een aantal mensen uit de buurt zelf bij.

 

Zie de teksten ‘Slecht nieuws voor de situatie aan de Diestersteenweg!’ van 24 augustus 2011, ‘Wegverzakking: Diestersteenweg afgesloten tot einde 2011’ van 17 augustus 2011, ‘Situatie Diestersteenweg: we doen wat we kunnen!’ van 29 januari 2012 en de cartoon "Situatie Diestersteenweg: we doen wat we kunnen!" van 18 januari 2012 op deze website.

 

Hierover is ook een item verschenen in Het Belang van Limburg van 25 april 2012.