Wijzigingen in het parkeersysteem: VOORUIT gedeeltelijk akkoord

De cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid wil een aantal wijzigingen aanbrengen aan het parkeersysteem in Sint-Truiden, dat werd beslist tijdens de gemeenteraad van maandag 28 november 2022.

Met een aantal veranderingen kunnen wij ons als VOORUIT Sint-Truiden akkoord verklaren, met een aantal andere eerder niet, omdat de gevolgen op zowel korte termijn, als op lange termijn onvoldoende ingeschat worden”, aldus gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Een evaluatie dringt zich zeker op, waarbij de vraag rijst of pas na zes maanden niet te laat is.

Op één of enkele locaties het parkeersysteem wijzigen, heeft altijd consequenties op de hele en soms verre omgeving errond, het beïnvloedt het globale verkeerscirculatieplan in  de stad.
Heeft de cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid dat voldoende ingeschat? Ik denk van niet.

Met de initiatieven om de handel en de lokale economie te stimuleren, kunnen wij ons als VOORUIT akkoord verklaren. Zo zal de maximale gratis parkeerduur op de shop en go plaatsen op 60 minuten gebracht worden in plaats van op 30.
Deze parkeerplaatsen zijn in feite bedoeld om korte en snelle boodschappen te doen.
Hoe verhouden deze zich tot de 15 minuten dat er gratis kan geparkeerd worden met de daartoe bestemde kaart? Deze kaart zou trouwens veel meer moeten gepromoot worden.
Tijdens de zaterdagen zal er gedurende zes maanden gratis kunnen geparkeerd worden in het centrum, zowel bovengronds, als in de ondergrondse parkings van de Sluisberg en de Gazometersite (GAZO-parking).

Als proefproject vinden wij deze maatregelen goed, maar dat moet duidelijk opgevolgd en geëvalueerd worden.
Zulke ingrepen moeten vooral kortparkeerders naar het centrum brengen voor de handel en de horeca en deze parkings mogen zo weinig mogelijk gebruikt worden door langparkeerders. Afwachten!
Bovendien moet er rekening gehouden worden met de inkomsten, die op deze manier wegvallen en moet er in de ondergrondse parkings ruimte voorbehouden worden voor de personen, die over een abonnement beschikken.

VOORUIT heeft bij monde van collega gemeenteraadslid Eddy El Herbouti al enkele malen voorgesteld om gratis parkeren te koppelen aan een minimum aantal inkopen, die in het centrum gebeuren, het zogeheten consumptie parkeren.
Dat is wat in een aantal andere gemeenten gebeurt om op die manier precies de langparkeerders weg te houden.
Als VOORUIT pleiten wij ervoor om het systeem van consumptieparkeren permanent in te voeren.

Waar wij niet mee akkoord gegaan zijn, is dat de blauwe zone en het bewonersparkeren fors wordt uitgebreid, onder andere als gevolg van het gegeven dat op de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen (NMBS)-parkings niet meer langer gratis kan geparkeerd worden. (1)
Op deze manier zullen teveel inwoners de gevolgen dragen van deze aanpassingen.
Zoals fractieleider Gert Stas benadrukt heeft, is er een verschil tussen blauwe zone en bewonersparkeren in of dichtbij het centrum en naarmate personen en families verder van het centrum af wonen. VOORUIT heeft zich hier dan ook op onthouden.

Wanneer komt er nu eindelijk een doordacht en globaal parkeerbeleid in Sint-Truiden volgens bepaalde principes?
Dat zou de beste oplossing zijn voor de lokale economie en voor de inwoners.”