Windturbine goedgekeurd voor Winterslag (Genk)

De Limburgse deputatie heeft op voorstel van bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove een milieuvergunning afgeleverd voor een windturbine in Winterslag (Genk).

Zoals altijd heb ik hierbij rekening gehouden met de standpunten en visies van zoveel mogelijk betrokkenen: de inwoners, het buurtcomité ‘het Front’, de stad Genk, de Genkse brandweer en de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC).”, zegt Ludwig Vandenhove.

"Bij de 2de aanvraag van Limburg Win(d)t is er geen milieuvergunning afgeleverd, omdat er een negatief advies was van de Genkse brandweer.

Ik zal aan minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Miquet vragen om een eenduidig wettelijk kader uit te tekenen waaronder windmolens in België kunnen geplaatst worden.
Uiteraard zal elk advies anders en specifiek zijn afhankelijk van de aanvraag, maar het wettelijk kader waarbinnen dit gebeurt, moet hetzelfde zijn en moet misschien (nog)meer gespecifieerd worden.”

Hieronder vindt u de perstekst.

Limburgse deputatie keurt op voorstel van gedeputeerde Ludwig Vandenhove nieuwe windturbine goed in Genk

De Limburgse deputatie heeft zich op woensdag 25 september 2013 gebogen over 2 milieuvergunningsaanvraagdossiers voor nieuwe windturbineparken in Genk.

Het handelt zich in totaal over 5 windturbines: Electrabel had een aanvraag ingediend voor 3 windturbines, Limburg Win(d)t voor 2. De aanvraagdossiers zijn onderling echter niet verenigbaar. Dit wil zeggen dat de turbines zodanig ten opzichte van elkaar zijn ingeplant, dat ze niet kunnen functioneren indien ze gebouwd worden.

Bovendien waren er voor een aantal windturbines negatieve adviezen van de stad Genk en/of van de brandweer. Tevens heeft een actiecomité een bezoek gebracht aan het provinciehuis op dinsdag 9 juli 2013 in het kader van deze nieuwe aanvragen.

Gezien deze factoren heeft bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove de deputatie aangeraden voor 1 windturbine van Limburg Win(d)t een milieuvergunning goed te keuren.

Daar brandweer een federale bevoegdheid is, pleit Ludwig Vandenhove voor een regeling inzake het volgen van hun adviezen voor het hele land.
Nu kan elk stads- of provinciebestuur ‘kiezen’, of zij adviezen van de brandweer al dan niet volgen. Ik kies er steeds voor de adviezen van brandweer, net als  van gemeenten en steden, van milieucommissies en van omwonenden serieus te nemen en zo veel mogelijk te volgen.
Ook als burgemeester volgde ik de adviezen van de brandweer. Momenteel zijn deze niet bindend, maar als zich een calamiteit voordoet, kan degene die het advies niet gevolgd heeft, persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Deze anomalie zou uitgeklaard moeten worden.
”, aldus gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove besluit: “In Genk bestaat er ook heel wat bezorgdheid over de winturbines die gepland worden aan de terril omwille van het landschap. Ik zou dan ook aan Limburg Win(d)t - die de nieuwe turbine gaan bouwen - willen vragen het typische zicht van Winterslag, dat van de terrils, zo ongehavend mogelijk te behouden en hiermee rekening te houden in het bepalen van de hoogte van de turbines.”

 

Zie onder andere Geen milieuvergunning voor 4 windmolens in Genk. TVL-journaal, 25-09-2013. Groen licht voor één van vijf windmolens in Winterslag. Het Belang van Limburg, 26-09-2013, p.25. Twee windmolens op mijnterril. Het Laatste Nieuws, 26-09-2013, p.19. Vergunning voor windturbine in Winterslag. Het Nieuwsblad, 26-09-2013, p.31.

Zie ook Meer windturbines in Limburg? van 15-04-2013 en Windturbines: veel aanvragen voor vergunningen, weinig plaatsingen! van 17-09-2013 op deze webiste.

Tags: