Zone 30: Ja of Neen?

Wat is nu van de zone 30 in Sint-Truiden?

Dat vraagt sp.a -gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove zich af.

"Het reglement is al meer als een jaar geleden gestemd en de schilderingen op de grond zijn al maanden uitgevoerd.
Hetzelfde geldt voor de verkeersborden, die geplaatst zijn.
Misschien nutteloze kosten, alleszins voor een gedeelte als er uiteindelijk minder straten geselecteerd worden", zegt Ludwig Vandenhove.

"Wat is dit voor een schizofrene situatie? Zelfs een onwettelijke situatie.
Strikt genomen zou de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken kunnen verbaliseren, gelukkig doen ze dat (nog) niet.

CD&V-Open Vld hebben dit reglement voor de invoering van zone 30 gestemd, maar kregen nadien onenigheid over het te groot aantal straten.
Er zou zogezegd een evaluatie volgen. Maar in feite was dat om alles over de verkiezingen heen te tillen.
Inmiddels horen we niets meer van die evaluatie.

N-VA en wij als sp.a hebben van bij aanvang gewaarschuwd dat er teveel straten in het systeem opgenomen waren. En vermits de N-VA inmiddels tot de meerderheid behoort, is het nu meer dan ooit afwachten...

De CD&V-N-VA-Open Vld doen er best aan dit dossier in alle openheid in een raadscommissie te bespreken voor er opnieuw mee naar de gemeenteraad te gaan.

Als sp.a zullen wij in zo een debat opnieuw hetzelfde standpunt innemen: minder straten en aan de scholen een stap verder durven gaan, namelijk een verbod op het autoverkeer bij het begin en het einde van de schooltijd.
Goed voor de verkeersveiligheid, maar evenzo voor het klimaat en tegen de luchtvervuiling.”

Hieronder vindt u het artikel dat hierover op de site van Het Laatste Nieuws staat. (1)

Beeld van artikel uit www.hln.be

Foto's: hln.be