april 2017

Vrolijk Paasfeest!

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

 

Week van de Provinciedomeinen

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

 

 

Steeds meer vraag naar brandhout in Limburg

Dat zegt gedeputeerde en voorzitter van de vzw Bosgroep Limburg Ludwig Vandenhove.

 

"Homans kan boekhouding Beringse moskee zelf uitpluizen"

Dat zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove in een reactie op Vlaams minister Liesbeth Homans om de erkenning van de Fatih moskee eventueel in te trekken.

 

"Desnoods onteigenen we"

Dat zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove over de oude spoorwegberm tussen Tongeren en Sint-Truiden.

 

Ludwig Vandenhove in Deze Week

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove staat in Deze Week van woensdag 12 april 2017 met het artikel “Provinciedomeinen zijn visitekaartjes” naar aanleiding van de Week van de Provinciedomeinen die plaatsvindt van maandag 10 april tot en met maandag 17 april 2017.

 

Politiek is (geen) toneel

Ik ben niet akkoord met de stelling dat politiek zoals toneel is. Daarvoor neem ik de democratie en de politiek veel te serieus. Bovendien meen ik iets van politiek te kennen, maar weinig of niets van toneel spelen.

 

Maar als ik veel collega-politici - zeker van de nieuwe generatie - bezig hoor en zie, kan ik begrijpen waarom de bevolking soms wel die vergelijking maakt.
Een aantal van hen spelen regelmatig (permanent?) slecht amateurtoneel.

 

2de SP.Arkling Breakfast

Op zondag 23 april 2017 nodigt sp.a Sint-Truiden u uit voor een ontbijt samen met de Limburgse sp.a-parlementairen en -gedeputeerden en nationaal voorzitter John Crombez.

 

Informatieavond teken(ziekten)

Op donderdag 27 april 2017 wordt in de Boudewijnzaal van het provinciehuis (Universiteitslaan 1 in Hasselt) een informatieavond gehouden rond ‘Teken en tekenziekten in Limburg’.

 

Geen nieuwe windturbines Riemst

Op donderdag 6 april 2017 besliste de Limburgse deputatie op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove om geen milieuvergunning af te leveren voor de bouw van een nieuw windturbinepark (3 windturbines) in Millen (Riemst) aan de Rukkelingenweg.
De aanvraag voor milieuvergunning was ingediend door Eneco Wind Belgium nv.

Tags:

SamenSterker Limburg

Hieronder vindt u de meest recente informatie in verband met SamenSterker", zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove, die ook contactpersoon voor Sint-Truiden is.

De volgende veiling is op woensdag 10 mei 2017.

 

De 100 Machtstigste Limburgers (1)

Het zou natuurlijk fijn zijn als politici ook eens (anoniem) punten aan journalisten zouden mogen geven.
Als journalisten dat regelmatig doen aan politici, waarom niet omgekeerd?

 

Het zou tot verrassende resultaten kunnen leiden!

 

Investeringspact: hoeveel voor Limburg?

Vorige week heeft de federale regering een zogeheten investeringspact voorgesteld.
De bedoeling is om de economie en de tewerkstelling een boost te geven via belangrijke openbare projecten in energie, infrastructuur, mobiliteit, etc. (1)

 

Pagina's