augustus 2019

Call Vlaams minister van Energie Lydia Peeters groene warmte: kan termijn niet verlengd worden?

In het Belgisch Staatsblad (BS) van donderdag 1 augustus 2019 is een call verschenen vanuit Vlaams minister van Energie Lydia Peeters voor subsidies aan projecten voor groene warmte.

"Een goede zaak", zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove (sp.a), "maar de tijd om projecten in te dienen, is veel te kort."

CO2-taks op vliegen? Ja (1)

"Als het van mij afhangt, moet de volgende regering daar werk van maken", zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

"Wachten kan echt niet meer."

Ludwig Vandenhove in KNACK

KNACK geeft dit jaar opnieuw de mogelijkheid aan de vzw B Plus om tijdens de zomerperiode wekelijks een bijdrage te leveren voor de rubriek "DOORDENKERS 2019".

Deze week is Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove aan bod met de bijdrage "Solidariteit mag geen grenzen kennen".

De andere bijdragen van de vzw B Plus handelden tot nu toe over:

Onthulling "Boat of Hope"

Sfeerbeelden opening finissage

Op zaterdag 2 augustus 2019 werd het kunstwerk "Boat of Hope" officieel ingehuldigd op het domein ’t Speelhof in Sint-Truiden, Speelhoflaan 5.

Het werk staat op het grasveld tussen de Afspanning en de Schuur. Zo wordt de stad Sint-Truiden weer een kunstwerk op openbaar domein rijker.

DE partij

Logo sp.a

Ik lig niet wakker van regeringsdeelname of niet van de sp.a. Ik lig wel wakker hoe het verder moet met DE partij.

Solidariteit mag geen grenzen kennen

In België gaat de discussie over solidariteit hoofdzakelijk over solidariteit tussen gemeenschappen en gewesten, niet over solidariteit tussen provincies of arrondissementen en steden of gemeenten.
Nochtans is er onlangs een studie geweest van een businessschool in Parijs, die precies dat onderscheid wel maakt.

Integrale veiligheid

"Integrale veiligheid is steeds één van hoofdaandachtspunten geweest tijdens mijn 18 jaar als burgemeester van Sint-Truiden", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
"De huidige burgemeester en het huidige stadsbestuur hechten daar duidelijk minder belang aan.

Integrale veiligheid: de (lokale) overheid moet ernaar streven dat elke burger zich zo goed mogelijk voelt, zich veilig voelt in alle mogelijke omstandigheden en op alle mogelijke plaatsen."

Boat of Hope

Aankondiging

Op zaterdag 3 augustus 2019 wordt de volgende stap gezet in het kader van het project TINTELING dat de vzw Kunst Groen organiseert in het domein ‘t Speelhof in het kader van het Trudojaar.

"We kunnen de creativiteit bewonderen van de kinderen van het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil) in Bevingen (Sint-Truiden)", zegt voorzitter Ludwig Vandenhove.
"Kunst en cultuur bieden ideale integratiemogelijkheden."

Sp.a in de regering of niet?

Verkiezingsfoto

“Er is de laatste dagen veel - veel teveel - te doen over de vraag of de sp.a in de Vlaamse en/of de federale regering zal treden”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Maar het probleem stelt zich op dit moment niet, pas op het ogenblik dat de regeringsonderhandelingen echt van start gaan."

Labiomista: een aanwinst voor Limburg

Compilatie sfeerfoto's

Sedert begin juli 2019 is Labiomista in Zwartberg in Genk- op de vroegere mijnterreinen en in de vroegere zoo- officieel open.
Labiomista is de werk- en toonplek van kunstenaar Koen Vanmechelen. (1)

"Prachtig initiatief, echt een aanwinst voor Limburg", zegt Ludwig Vandenhove.

Pagina's