‘De verlichte stad’ is een luxeproject!

“In deze tijden waarin de stad Sint-Truiden, net zoals heel wat andere gemeenten en steden, fors moet besparen, is een project zoals ‘De verlichte stad’ eerder een luxeproject.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.
“Er moeten nu éénmaal prioriteiten gelegd worden.”

“Een compromis is een compromis en zo zijn wij akkoord gegaan dat het project ‘De verlichte stad’ in de buitengewone dienst van de begroting 2012 bleef staan, hoewel wij inhoudelijk dit project van bij de aanvang veel te duur vonden.
Wij hebben dit altijd gezegd.
Vermits CD&V en Open VLD zich uiteindelijk voor de zoveelste keer niet aan een compromis gehouden hebben, hebben wij tijdens de gemeenteraad van maandag 19 maart 2012 tegen dit project gestemd. Ook tijdens de daaropvolgende vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen en tijdens de gemeenteraad van maandag 16 april 2012 zijn wij consequent geweest en hebben wij tegengestemd.”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

“De kostprijs in buitengewone dienst is al verhoogd met 100 000,00 EUR van 600 000,00 EUR naar 700 000,00 EUR.
Buiten de éénmalige kost van 700 000,00 EUR is er de jaarlijkse kost (in gewone dienst) van 50 000,00 EUR gedurende 5 jaar voor communicatie, werkingskosten, enz.

Infrax zou gedurende één jaar deze kost voor zijn rekening genomen hebben, maar is hier inmiddels op teruggekomen.
In totaal kost dit project dus 950 000,00 EUR (700 000,00 EUR + 5 x 50 000,00 EUR) te verminderen met 500 000,00 EUR subsidies van Toerisme Vlaanderen en van de provincie Limburg.
Voor de stadskas betekent dit 450 000,00 EUR voor een project dat in principe maar 4 maanden loopt en dit gedurende 5 jaar. Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat het niet zal eindigen met dit bedrag van 450 000,00 EUR, onder andere omdat wij geen raming hebben van de energiekost, die het project met zich zal meebrengen.
Voor de financiering van dit project wordt gebruik gemaakt van het zogeheten saldo (overschot) van de trekkingsrechten van Infrax, die anders gebruikt worden voor kleine ingrepen (zoals het ombouwen van het bovengronds elekriciteits- en teledistributienet naar een ondergronds net zoals nu voorzien in de Groot-Gelmenlaan, op de Naamsesteenweg N80,  op de Diestersteenweg in functie van de rioleringswerken, etc.) op het ganse grondgebied, het leveren en plaatsen van marktkasten, het installeren van het nieuwe speakersysteem, de camerabewaking enz.

 

 

 

De sp.a is voorstander van een meer duurzaam project van ‘uitverlichte monumenten’ (een lichtplan met extra lichtaccenten voor de vele prachtige monumenten) op het ganse grondgebied, ook in de buurten en kerkdorpen, dat veel goedkoper is en dat heel wat gemeenten en steden ons al voorgedaan hebben.”, zei schepen Filip Moers in zijn tussenkomst tijdens de gemeenteraad van maandag 19 maart 2012.

 

 

Tegen de 2 door het college van burgemeester en schepenen van vrijdag 30 maart 2012 en vrijdag 6 april 2012 afgekeurde agendapunten in, hebben CD&V en Open VLD deze geagendeerd en goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van maandag 16 april 2012.Dat kan decretaal niet volgens de sp.a en daarom zal de partij klacht tegen indienen bij de Gouverneur.

 

 

“We krijgen als sp.a weer maar eens gelijk.
We zijn nog geen maand verder en er liggen in het totaal al bijkomende kosten op tafel voor meer dan 71 757,56 EUR (in gewone dienst!). En wat gaat er nog volgen?”, vragen Filip Moers en Ludwig Vandenhove zich af.

 

 

CD&V en Open VLD schreeuwen maar van de daken dat er moet bespaard worden, maar blijkbaar niet op zo een luxeproject als ‘Verlichte stad’. En zeggen dat diezelfde partijen bij de begrotingsopmaak 10 % wilden besparen op alle verenigingen (carnaval, cultuur, jeugd, ontwikkelingssamenwerking, personen met een handicap, sport, etc.), die precies met heel wat vrijwilligers zorgen voor veel activiteiten in onze stad.
Waar is de consequentie gebleven?”

 

 

Zie ook de tekst ‘De sp.a wil zo snel mogelijk een begroting voor 2012’ van 6 maart 2012 op deze website.