‘Eén kuub Licht’!

Dit is de titel van de 3e editie van de tentoonstelling, die de vzw Kunst Groen onder de noemer ‘Licht breker van de Duisternis’ in de kerst- en nieuwjaarsperiode organiseert op een deel van de vesten rond Sint-Truiden, meer bepaald van de Tiensevest tot aan de Clockempoort en in het politiehuis.
Het thema blijft ‘Licht’, net zoals bij de 2 vorige edities.

“Het opzet kadert in één van de hoofddoelstellingen van de vzw Kunst Groen om kunst, al dan niet permanent, in de openbare ruimte te brengen.”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, tevens medeoprichter en ondervoorzitter van de vzw. “Bovendien vormt dit initiatief een goede, kunstzinnige aanvulling op alle activiteiten, die in deze kerstperiode in Sint-Truiden georganiseerd worden.”

 

“Het contrast met onze, op dit ogenblik ‘commercieel ingepakte’ Grote Markt, kan niet groter zijn.
Waar is mijn Grote Markt gebleven?”, zei Ludwig Vandenhove bij de officiële opening op vrijdag 4 december 2009 in het politiehuis van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

 

 

 

 

 

Ludwig Vandenhove legde nogmaals de nadruk op de duidelijke relatie, die er volgens hem is tussen veiligheid en kunst.
Zie de cartoon ‘Kunst en veiligheid!’ op deze website.

 

 

De deelnemende kunstenaars zijn: Georges Bex, Jany Darquenne, Frank Delbeke, Patrik De Wolf, Rohnny Houwaer, Etienne Jammaers en Riek Pieters.

 

 

 

 

Hieronder vindt u de inhoudelijke verantwoording van de tentoonstelling door deelnemend kunstenaar Patrik De Wolf, tevens voorzitter van de Koninklijke Kunstkring ‘De Zoutkist’:
Stel dat je licht zou moeten verpakken in aparte doosjes volgens kleur of volgens intensiteit of volgens origine, zoals daglicht of kunstlicht, … Hoe groot zou je doos dan zijn? Natuurlijk is dit maar een hypothetische vraag op het randje van het surrealisme. Maar als kunstenaar voel ik mij erdoor geprikkeld. Al was het maar omdat er in de opleiding wel altijd één of andere leraar was die zulke schijnbaar idiote vragen kon stellen.
Stel dus dat we je een “kuub” zouden geven, ben jij, als kunstenaar, dan in staat er licht in te brengen? Wij willen geen beperkingen opleggen, enkel een gegeven aanreiken. Eén kubieke meter is ongeveer de inhoud van een “big pack”, die we dit jaar als starter meegeven aan de deelnemende kunstenaars. Je kunt ermee aanvangen wat je wilt!
Het decor voor de tentoonstelling is opnieuw de vest, dat vraagt om gebruikt te worden in het kader van deze duistere dagen.
Licht, onder welke vorm dan ook, zal het tweede gegeven zijn. Het fragiele straaltje of de energierijke laserstraal zorgen elk voor hun uitdrukking van de concepten. Zonder licht is er geen visuele waarneming en kan er ook geen taal of verhaal zijn. De basis van het volume, samen met ongrijpbaar licht, is dit jaar onze leidraad.”

 

 

 

 

 

Medeorganisatoren zijn: de Koninklijke Kunstkring ‘De Zoutkist’ van Sint-Truiden, Houses of Communications, de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de stad Sint-Truiden.

 

 

De tentoonstelling loopt van zaterdag 5 december 2009 tot 4 januari 2010.

 

 

Een tip: bezoek de tentoonstelling samen met het initiatief van de vzw Kant in Vlaanderen (kantroute).
Kunst en wandelen horen perfect samen in Sint-Truiden!
Meer informatie op de website www.kantinvlaanderen.be.

 

 

Zie onder andere de tekst ‘RoodLicht breker van de Duisternis’ op deze website.

 

 

Zie ook de website van vzw Kunst Groen: http://users.skynet.be/fb417877/kg/kgie/index_files/frame.htm.

 

Hierover is ook een artikel verschenen in de KerstKrant 2009 van Sint-Truiden.