‘Intensieve samenwerking vanuit gedeeld belang’

Vanuit deze invalshoek heeft de Commissaris van de Koning van de Provincie Limburg in Nederland, bij ons de Gouverneur, een brief geschreven aan alle Vlaamse parlementsleden.

De belangrijkste passage uit de brief van Gouverneur Theo Bovens:
“Het is daarom dat we u willen meegeven oog te houden voor de versterking van de (bestuurlijke) samenwerking op lokaal en provinciaal niveau. Wij benadrukken het gezamenlijk belang van een slagvaardig provinciaal bestuur in België om onze grensoverschrijdende ambities te realiseren.”

Ik ben het volledig eens met de Gouverneur.
Op mij kan hij rekenen
Maar geldt dat ook voor de politieke partijen, die momenteel onderhandelen over een nieuw Vlaams regeerakkoord? De eerste signalen, onder andere over wat er met de provincies gaat gebeuren en de onduidelijkheid rond de verdere uitbouw van de Universiteit Hasselt (U Hasselt), zijn alleszins niet positief."

Hieronder vindt u de integrale brief.

  • Zie onder andere ook ‘Grenseffectentoets’ van woensdag 26 juni 2019 op deze website.