‘PXL Breekt Uit’

In het kader van ‘PXL Breekt Uit’ brachten iets meer dan 200 leerlingen op donderdag 26 april 2018 een bezoek aan het provinciehuis.

Ze woonden er een voorstelling bij van Ecomagie (1) in de Boudewijnzaal.

Gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove verzorgde een korte inleiding (de activiteit viel gelijk met de wekelijkse vergadering van de deputatie) en ging onder andere in op het toenemende probleem van de plastiekvervuiling en het zwerfvuil, en de actuele discussie rond het al dan niet invoeren van statiegeld.

"Zulke laagdrempelige, populaire, maar educatieve activiteiten kunnen sterk bijdragen aan het sensibiliseren van kinderen en jongeren rond heel de problematiek van leefmilieu en duurzaamheid", zei Ludwig Vandenhove.   

(1) www.ecomagie.com.

Zie www.pxl.be/pxlbreektuit.

Zie onder andere 15.000 jongeren breken uit met PXL. Het Belang van Limburg, 27-04-2018, p. 24.

Zie ook 4de-jaarsleerlingen Heers op bezoek in het provinciehuis van 19-04-2018 en Dikketruiendag bij hogeschool PXL van 06-02-2018 op deze website.

 

Tags: