‘Vergeet je wortels niet’

Met deze slagzin op een koelkastmagneet lanceerde Erfgoedcel Sint-Truiden drie jaar geleden het project erfgoedwandelingen.

De bedoeling was alle buurten en dorpen in Sint-Truiden aan te doen via een wandeling zodat geïnteresseerden en inwoners hun omgeving beter konden leren kennen.”, zeggen schepen van erfgoed Els Sneijers en titelvoerend burgemeester Ludwig Vandenhove.
Nu zijn al deze wandelingen gebundeld in een handig en vlot leesbaar boek met heel wat foto’s.”

“Voor mij waren deze wandelingen een mooi voorbeeld van activiteiten, die een erfgoedcel kan organiseren: dicht bij de bevolking en met een beperkt budget.”, aldus Ludwig Vandenhove.

“Dit is ook de uitdaging voor Erfgoed Haspengouw: kwalitatieve initiatieven ontwikkelen, die niet te duur zijn en die dicht bij de burger staan.
Ik ben een grote voorstander van samenwerkingsverbanden tussen gemeenten/steden, ook in Haspengouw, maar de uitdaging is dan precies dat elke gemeente/elke stad zich hier kan in terugvinden en voldoende aan bod komt.”
Zie ook de tekst ‘Erkenning erfgoedcel Haspengouw’ van 5 december 2011 op deze website.

“In mijn bijna 18 jaar als burgemeester van de stad Sint-Truiden heb ik personen en stadsdiensten zoveel mogelijk gestimuleerd om boeken, brochures, etc. te publiceren en uit te geven. Zo blijft er iets tastbaars over.

En in Trudonensia, de verzameling boeken, die over Sint-Truiden handelt, is terug te vinden dat er die periode niet minder dan 84 publicaties zijn geweest.
Ik ben daar bijzonder fier op.”, zegt Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het integraal voorwoord dat Els Sneijers en Ludwig Vandenhove geschreven hebben voor ‘Vergeet je wortels niet’.

Beste lezer

‘Vergeet je wortels niet!’
Met deze slagzin op een koelkastmagneet lanceerde Erfgoedcel Sint-Truiden drie jaar geleden het project erfgoedwandelingen.

De uitnodiging om de laatste zaterdag van de maand in eigen dorp of wijk op wandeltocht te gaan, werd al snel een vaste waarde in de activiteitenagenda van onze stad.
Het enthousiasme van de gidsen om steeds opnieuw bijzondere weetjes, verhalen of oude foto’s en kaarten te verzamelen straalde af op de groep. Het samenspel tussen gids en wandelaars die tussendoor hun herinneringen ophaalden, vergrootte het samenhorigheidsgevoel.
Mensen ontmoetten elkaar en leerden van elkaar over hun eigen dorp of wijk. De erfgoedwandelingen brachten mensen echt samen!
Al snel was er maandelijks een vaste kern wandelaars paraat. Claire Vandersmissen, Marc en Tirza Cuykx en Rohnny Rekoms waren niet alleen aandachtige luisteraars. Ze bezorgden ons ook wandelverslagen en foto’s die we met veel plezier op de website van de Erfgoedcel Sint-Truiden plaatsten. Ik dank hen dan ook van harte voor hun spontane bijdrage.
De erfgoedwandelingen werden steevast afgesloten met een gezellig samenzijn in een lokaal volkscafé waarbij persoonlijke ontmoeting centraal stond.
Tijdens een van deze ontmoetingen heb ik het initiatief genomen om deze Sint-Truidense erfgoedwandelingen in een boek te verzamelen. Zo gaat de informatie niet verloren en kan iedereen de wandelingen nog eens opnieuw beleven.
De gidsen nemen in deze publicatie het woord en nemen je mee op hun wandeling. Ik dank hen dan ook van harte want zonder hen zou dit boek er niet gekomen zijn!

Wij wensen u veel lees- en kijkplezier!

Els Sneijers
schepen van erfgoed

Ludwig Vandenhove
burgemeester

Praktisch: het boek ‘Vergeet je wortels niet! Erfgoedverkenningen in Sint-Truidense dorpen en stadswijken’ is te koop bij Toerisme Sint-Truiden, stadhuis, Grote Markt en kost 15,00 EUR.

Zie onder andere de tekst ‘Vergeet je wortels niet!’ van 26 januari 2012 op deze website.

Hierover is een artikel verschenen in de Weekkrant van woensdag 19 december 2012.