’Genoeg water gepompt uit de grond. Er is beleid nodig.’

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik vroeg het aantal meldingen en aanvragen voor grondwaterputten op”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Er is de laatste jaren een merkelijke stijging vast te stellen, onder andere voor wat betreft de landbouw- en de veeteeltsector. En dan spreken we nog niet over de illegale boringen.

In het kader van een duurzaam waterbeleid is er dringend een beleid nodig rond het oppompen van water.”

Hieronder vindt u de perstekst.

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir.