Meerderheid tegen oppositie, zelfs over droogteproblematiek

“Ontgoochelend waarop in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie is gedebatteerd over de resolutie van collega Bruno Tobback en mijzelf met betrekking tot de aanpak van de droogteproblematiek in Vlaanderen ”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Inhoudelijk zijn er geen tegenargumenten ingebracht, enkel politieke.
Er was quasi unanimiteit in de commissie over de kwaliteit van onze resolutie, maar toch werd ze weggestemd door de N-VA-CD&V-Open Vld-meerderheid.
De Blue Deal is geen argument, want onze resolutie dateert van ervoor.

Wij zullen vanuit sp.a kritisch opvolgen in hoeverre de Blue Deal zal vertaald worden in de noodzakelijk concrete maatregelen.”

Hieronder vindt u het integrale verslag van de bespreking. (1)
 

  • (1) vlaamsparlement.be, Commissie Leefmilieu , Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van 2 oktober 2020. 
     
  • Zie onder andere ook ‘Aanpak droogteproblematiek in Vlaanderen’ van vrijdag 7 augustus 2020 op deze website.
     
  • Foto: vlaamsparlement.tv, Commissie Leefmilieu , Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van 23 september 2020.