“Ik behoor tot de ijverigste Vlaamse parlementsleden”

“Ik behoor tot de ijverigste Vlaamse parlementsleden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“De krant ‘De Tijd’ heeft de activiteiten van de Vlaamse volksvertegenwoordigers opgelijst tot nu toe gedurende deze legislatuur. (1)(2)
Ik kom er goed uit.
Uiteindelijk ben ik in leeftijd het tweede oudste lid - na Groen-collega Chris Steenwegen - van het Vlaams Parlement”, zegt Ludwig Vandenhove.

Ik probeer vooral in de Commissies actief te zijn.

De Tijd analyseerde de data uit het Vlaams Parlement en bracht dit visueel in kaart aan de hand van een matrix.
De indeling van de kwadranten bepaalde De Tijd op 205 tussenkomsten en 254 vragen. Ik zit boven beide normen en behoor volgens deze analyse dus tot de ijverigste parlementsleden.
Er zijn vier kwadraten te onderscheiden:
- vragenstellers (veel vragen, weinig tussenkomsten);
- passieve parlementsleden (weinig vragen, weinig tussenkomsten);
- ijverige parlementsleden (veel vragen, veel tussenkomsten);
- debaters (weinig vragen, veel tussenkomsten).

Bij VOORUIT ben ik het hoogste rode bolletje in de onderstaande matrix.

Ik ben effectief lid van de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie en de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.
In de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn ben ik plaatsvervangend lid. Maar dat belet mij niet om regelmatig eveneens vragen te stellen in andere Commissies waar ik geen effectief of plaatsvervangend lid van ben.

Ik heb mij voorgenomen bij het begin van deze legislatuur de (veel) jongere collega’s te laten voorgaan’, bijvoorbeeld bij belangrijke thema’s en/of in de plenaire vergadering.
Zij hebben meer persaandacht nodig dan dat ik daar nog behoefte aan heb.
Ik probeer mijn lange politieke ervaring ter hunner dienste te stellen."


  • Foto: multimedia.tijd.be/parlementaire-prestaties