“Jullie zijn amateurs”

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove tegen minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management Jan Jambon tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement op woensdag 15 februari 2023.

Onderwerp van debat: het uitblijven van een echt stikstofakkoord in de schoot van de Vlaamse regering van N-VA, cd&v en Open Vld.

“Bij het begin van het krokusverlof vorig jaar kondigde de Vlaamse regering aan dat er een akkoord was.
Inmiddels zijn we een jaar verder en er is nog geen akkoord.
Wat is er in die tussentijd gebeurd? Als u het mij vraagt, weinig tot niets.

Is Vlaams viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits, toen bevoegd voor onder andere Landbouw, vorig jaar niet akkoord gegaan met het toen gemaakte compromis?
Waarom komt de cd&v bij monde van haar dan nu terug op het gegeven woord?

In de media lezen we dat de cd&v dezelfde regels wil voor de industrie en de landbouw.
Aan de onderhandelingstafel zouden ze daar echter niets over zeggen.
Wat is het nu?

De landbouwers worden meer dan ooit in de onzekerheid gelaten door dit gekibbel tussen de meerderheidspartijen.”

Hieronder vindt u de tussenkomst van Ludwig Vandenhove. (1)