“sp.a kiest voluit voor behoud van Limburg”

 

"Als sp.a Limburg kiezen wij resoluut voor het behoud van de provincie Limburg.", zeggen voorzitter en Vlaams minister Ingrid Lieten en de gedeputeerden Jean-Paul Peuskens en Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove: "De Limburgers hebben een duidelijke keuze op zondag 25 mei 2014.
Samen met de CD&V is sp.a de enige partij, die ronduit zegt voor het behoud van de provincies en de provincie Limburg te zijn.

Ik begrijp ook niet dat er op sommige lijsten, zoals op Open Vld en N-VA, personen staan, die elke dag hun brood verdienen bij de overheid en nu achter een partijprogramma staan, waarin die overheid regelrecht verder afgebouwd wordt.
Van inconsequentie gesproken!

Ja, elke ambtenaar, die bij de provincie Limburg werkt, kan niet anders dan stemmen voor CD&V of sp.a als ze hun job willen behouden.

Hieronder vindt u de perstekst van sp.a Limburg.

“sp.a kiest voluit voor behoud van Limburg”

“Limburg heeft ook in de toekomst een sterk Limburgs bestuur nodig, om te kunnen opboksen tegen grootsteden als Antwerpen of Gent. De uitspraken van Geert Bourgeois, die gisteren in de 7de dag de provincies ‘een volstrekt overbodig bestuursniveau’ noemde, zijn voor Limburg onaanvaardbaar. Wij laten onze provincie niet afschaffen!”, zegt Vlaams viceminister-president en Limburgs sp.a-voorzitter Ingrid Lieten.
“Limburg heeft ook in de toekomst een sterk Limburgs  bestuur nodig, gekozen door de Limburgers en om de belangen van de  Limburgers te verdedigen.”

Onbegrijpelijk
Vlaams minister van binnenlands bestuur Geert Bourgeois noemde gisteren in de 7de dag de provincies een ‘volstrekt overbodig bestuursniveau’. “De zoveelste kaakslag voor Limburg. Geert Bourgeois zegt letterlijk dat hij voor 2018 alle provincies volledig wil afschaffen. Eindelijk vallen de maskers af. In Limburg hebben we geen grootsteden.  Daarom is er blijvend nood aan een overkoepelend provinciebestuur dat de Limburgse gemeentebesturen ondersteunt”.

Dankzij de inzet van alle Limburgers is onze provincie de afgelopen jaren sterk gegroeid. We hebben op heel wat domeinen voorsprong genomen. Het Limburggevoel zorgt voor een sterke verbondenheid die de vooruitgang mee ondersteunt. Al onze Limburgse instellingen zijn doordrongen van dit gevoel en hebben één gemeenschappelijk doel: ‘Vooruit met Limburg!’

“Dat de N-VA pleit voor de afschaffing van de provincies, zonder daarbij rekening te houden met de specifieke rol die het provinciebestuur voor Limburg altijd al gespeeld heeft, is onbegrijpelijk. Denk maar aan de uitbouw van de rechtsfaculteit en nu ook van een faculteit Handelswetenschappen aan de UHasselt. Denk maar aan de provinciale investeringen in klimaatttechnologie, in de uitbouw van kinderopvang, in het fietsroutenetwerk, en noem maar op. En ook in het strategisch actieplan voor Limburg naar aanleiding van de aangekondigde sluiting van Ford Genk, is het provinciebestuur met een eigen inbreng van 50 miljoen euro een belangrijke partner voor Vlaanderen”, zegt Ingrid Lieten.

Behouden en moderniseren
“We moeten als Limburgers allemaal samen aan hetzelfde zeel trekken om ervoor te zorgen dat het provinciebestuur samen met de gemeentebesturen de belangen van de Limburgers kan dienen in Brussel. sp.a is tegen de afschaffing van de provincie Limburg, maar wil de rol van het provinciebestuur moderniseren. De taak van de provincie bestaat uit:

  1. De provincie als expertisecentrum: permanent de vinger aan de pols houden op basis van cijfers ivm de evolutie werkloosheid, kinderopvang, schoolverlaters zonder diploma, armoede, kwaliteit van de lucht,... Kennis en ervaring delen. De provincie moet haar kennis en ervaring ter beschikking stellen van de verschillende gemeenten en regio’s in Limburg.
  2. De provincie als coördinator: bevoegdheden die de gemeentegrenzen overschrijden zoals ruimtelijke ordening en mobiliteit, uitbouw onderwijs (zowel hoger als universitair), uitbouw Alberthaven.
  3. De Provincie als dienstverlener: Limburg met haar vele kleine gemeenten, eigen diversiteit en specifieke economische structuur heeft nood aan gestructureerde ondersteuning gemeenten. Daardoor vermijden we gedwongen fusies. provinciebestuur dient zich dienstverlenend tav de gemeentebesturen op te stellen.
  4. De provincie als verdediger van de belangen van de Limburgers in Brussel en Europa, om te kunnen opboksen tegen grootsteden als Antwerpen of Gent.

De einddoelstelling van de provincie moet zijn: de gemeenten en steden ondersteunen, zodat de dienstverlening aan de burger verbetert en die dat concreet aanvoelt. Daar worden alle Limburgers beter van”, besluiten Ludwig Vandenhove en Jean-Paul Peuskens.

Ingrid Lieten, voorzitter sp.a Limburg: “Wij willen Limburg niet weggommen. Wij willen Limburg verder  profileren als vernieuwende en dynamische provincie.
Wij willen  verder inzetten op het duurzame en warme Limburggevoel dat zo belangrijk is voor het welzijn van de Limburgers.”

 

Zie ook “sp.a kiest voluit voor behoud van Limburg” van 07-11-2013 op deze website.