'1 dag niet'

Op donderdag 23 juni 2016 werd de kick-off bijeenkomst van '1 dag niet' 2016 georganiseerd in het Limburgse provinciehuis.
Er waren een 140-tal aanwezigen uit Vlaanderen, Wallonië en Nederland.

'1 dag niet' wordt dit jaar voor de 3de maal op rij georganiseerd van maandag 24 oktober tot en met zondag 30 oktober 2016 met als hoogtepunt vrijdag 28 oktober 2016.
Dit is bij het begin van de ‘donkere dagen’ op het moment dat er wordt overgeschakeld naar het winteruur.

Gedeputeerde van Veiligheid Ludwig Vandenhove deed het afsluitende woord tijdens de kick-off.
Ludwig Vandenhove: "De dag heeft gedraaid rond een 4-tal centrale vragen:
- Welke goede praktijken van de afgelopen jaren kunnen inspiratie bieden voor de ‘1 dag niet’-actie in 2016?
- Welke bezorgdheden en goede praktijken bestaan er rond de thematiek van ouderen en veiligheid?
- Hoe ziet een veilig huis eruit?
  Wat zijn de laatste nieuwe beveiligingsmaterialen?
- Hoe kan er doeltreffend werk gemaakt worden van digitale veiligheid? 

Jullie hebben hier vandaag een overzicht gekregen van de beste praktijken uit 2014 en 2015 in Nederland en België.

Inbraakpreventie is niet enkel een taak van de overheid en van de politie,  maar van elke burger individueel of in groep.
Doorgaans onderschat de burger haar/zijn rol in het beleid inzake het voorkomen van diefstallen en inbraken. Nochtans spelen wij hierin allemaal een sleutelrol.
Willen wij deze plaag effectief terugdringen, moeten we dit allemaal samen doen als een keten zonder zwakke schakels.

Jullie hebben hier vandaag kennis kunnen maken met 2 goede voorbeelden van dergelijke burgerinitiatieven: de inmiddels al goed gekende buurtinformatienetwerken (BIN' s) en het groeiende fenomeen van de WhatsApp-groepen.
In Limburg gaan we een aanbod uitwerken om gemeenten en politiezones die willen starten met zulke WhatsApp-groepen te ondersteunen. Belangrijk is dat dit op een eenvoudige manier gebeurt, bijvoorbeeld via sluitende protocollen tussen de buurten en de politiediensten. Alles dient te gebeuren onder toezicht van de gemeente en/of de politie.

In de namiddag is er verder nagedacht over hoe we meer doeltreffend kunnen communiceren over inbraakpreventie via sociale en andere media.
We moeten nog meer inspelen op de nieuwe mogelijkheden van online communicatie zonder de traditionele kanalen te verwaarlozen.
Het is een en-en-verhaal, geen of-of-verhaal.

Het thema van dit jaar van '1 dag niet' is ouderen/senioren en veiligheid. Wij zullen in het najaar als provincie Limburg hier ook bijzondere aandacht aan schenken.
We zijn samen met de firma Crime Control opnieuw aan het werken aan een aantrekkelijke folder boordevol praktische preventie- en veiligheidstips over allerlei dagelijkse aspecten gericht op de globale bevolking, maar op senioren in het bijzonder.
Ook wordt er een campagnewebsite gemaakt, waarop al die tips kunnen ingeoefend worden en is er een leuke veiligheidsquiz.
De stad Sint-Truiden, gevolgd door de provincie Limburg, was jaren geleden al het eerst met projecten naar deze doelgroep uit te werken. Nadien is dat door heel wat gemeenten en politiezones overgenomen.

De groep van senioren heeft sneller en meer een gevoel van onveiligheid.
Nieuws over onveiligheid en criminaliteit bereikt ons steeds sneller via de media. En hoe ouder mensen worden, hoe kwetsbaarder of onveiliger ze zich vaak voelen.
Subjectief lijken onveilige situaties meer dan ooit voor te komen, objectief spreken de cijfers dat meestal tegen.

Vandaag wordt er vooral gewerkt via de methodiek van Open Space of via World Café.

Een initiatief zoals '1 dag niet' is meer dan ooit nodig. Het blijkt immers dat gemeenten en politiezones in vergelijking met enkele jaren geleden minder aandacht schenken aan preventie.
Dit heeft te maken met de vele taken, die de politie steeds maar krijgt opgelegd.
De toegenomen terroristische dreigingen zijn hier zeker niet vreemd aan. Bovendien staan tegenover deze taken steeds minder financiële middelen. 

Het inschakelen van burgers en vrijwilligers is aan te bevelen, maar het moet aanvullend zijn op het normale overheids- en politiepersoneel, niet in de plaats van. Dat gevaar neemt elke dag toe als we zien dat vrijwilligers nu ook al ingeschakeld worden om kerkhoven te onderhouden (1) of zelfs om pakjes van bpost rond te brengen (2).

Bedankt voor uw aanwezigheid en goed thuis."

 

Zie www.1dagniet.be.

(1) Vrijwilligerswerk: grens trekken! www.ludwigvandenhove.be, 11-06-2016.
(2) Bringr van bpost: pakje aan huis zonder postboden of koerier. Het Belang van Limburg, 21-06-2016, p. 16.

Zie ook Kick-off ‘1 dag niet’ van 18-09-2015 op deze website.