10de editie Contactdag Limburgse Bosgroepen

Op zaterdag 25 maart 2017 vindt al voor de 10de keer de Contactdag Limburgse Bosgroepen plaats in de Landcommanderij Alden Biesen, Kasteelstaat 6 in Bilzen.

“Tijdens de Algemene Vergaderingen van de 5 regionale Limburgse vzw’s van de Bosgroepen op diezelfde dag zullen deze afzonderlijke structuren officieel opgeheven worden.

In de plaats is er de inmiddels opgerichte overkoepelende vzw Bosgroep Limburg, die zal instaan voor de financiële kant van de zaak, voor de personeelsaangelegenheden en voor het uitwerken van het provinciaal beleid.
De praktische organisatie en aanpak blijft gebeuren per regio”, zegt gedeputeerde en voorzitter Ludwig Vandenhove.    

 

Zie ook Nieuwe vzw Bosgroep Limburg opgericht van 20-12-2016, Jaaroverzicht 2015 Limburgse Bosgroepen van 12-04-2016 en 9de Contactdag Limburgse Bosgroepen van 09-04-2016 op deze website.