2de editie Netwerkmoment Vrijwilligers Limburgse Dierenasielen

Op vrijdag 10 maart 2017 ging in de provincieraadszaal in Hasselt de 2de editie van het Netwerkmoment Vrijwilligers Limburgse Dierenasielen door.

"Meer als 120 vrijwilligers en niets als blije en tevreden gezichten", zegt gedeputeerde van Dierenwelzijn Ludwig Vandenhove.
"Wat een geluk voor onze Limburgse dieren dat we zulke vrijwilligers hebben, want de dierenasielen draaien hoofdzakelijk op hen.
In feite is dit niet te verantwoorden voor een rijke samenleving zoals we in Vlaanderen hebben.
Vrijwilligers zijn goed, maar zij moeten voldoende professionele omkadering en ondersteuning krijgen.
Wij proberen dat maximaal te doen met het provinciebestuur van Limburg.

Vrijwilligers vinden wordt steeds moeilijker in deze maatschappij, waarin het individualisme hoogtij viert. En toch slagen de Limburgse dierenasielen erin.
Met alle respect voor vrijwilligers in andere domeinen, maar het werk in dierenasielen mag niet onderschat worden, zoals het regelmatig gaan wandelen met de honden, het regelmatig kuisen van  de hokken, de talrijke acties en initiatieven om geld rond te halen, etc."

Na het welkomstwoord van Ludwig Vandenhove was er een inhoudelijk moment met toelichtingen van Philip Zurinckx over het project 'Meet Your Match' voor katten in het dierenasiel van Sint-Truiden, van gedragsdeskundige Ann Vorstenbosch over 'het Buddyproject' voor honden in het dierenasiel van Genk en over de nieuwbouw in Lommel door Johnny Laurent.
Vervolgens was er een gezellige, duurzame receptie, die verzorgd werd door het sociale economieproject 'De Wroeter'.
Tot slot kregen alle aanwezigen een T-shirt met als opschrift 'Limburg geeft om asieldieren' ter vervanging van de inmiddels versleten T-shirts 'Eerste Optie Adoptie' van enkele jaren geleden.

Hieronder vindt u de korte toespraak van Ludwig Vandenhove en het artikel dat hierover verscheen in Het Belang van Limburg van zaterdag 11 en zondag 12 maart 2017 (p. 30).

Welkom op dit tweede Netwerkmoment Vrijwilligers Limburgse Dierenasielen.

Vorig jaar zag het er niet zo goed uit voor het Limburgse dierenwelzijnsbeleid.
In het kader van  de interne Vlaamse staatshervorming was het onzeker of de provincies dierenwelzijnsbeleid nog mochten blijven doen. Bovendien was er vooral ongerustheid rond het project van de zwerfkattenaanpak.
Dan kwam het nieuws vanuit Vlaanderen dat de provincies hierrond initiatieven mogen blijven nemen. Dat was dus goed nieuws. Trouwens, Vlaanderen en bevoegd minister Ben Weyts trekken bijvoorbeeld geen geld uit voor dierenasielen ('wij hebben daar geen geld voor'). (1)
Nu komt het er natuurlijk op aan de diverse politieke partijen te overtuigen dat dierenwelzijn voldoende prioriteit krijgt en dat er voldoende financiële middelen (blijven) naartoe gaan vanuit de provincie Limburg. Limburg is trouwens de enige Vlaamse provincie, die echt geld uittrekt voor dieren.

Ander goed nieuws: in Sint-Truiden ging het nieuwe kattenpaviljoen officieel open (2), in Genk werden tussen het stadsbestuur en het provinciebestuur de nodige afspraken gemaakt om op termijn een verhuizing van het huidige dierenasiel ruimtelijk en qua milieuaspecten mogelijk te maken en het nieuwe dierenasiel in Lommel ging officieel open. Bovendien zit er vooruitgang het dossier van een dierenasiel in Oost-Limburg. 

Jaarlijks krijgen circa 10 000 honden en katten de nodige opvang en zorg in 7 Limburgse dierenopvangcentra. 
Een netwerk van om en bij de 450 vrijwilligers speelt hierin een onmiskenbaar grote rol.
Zonder jullie zouden de dierenasielen nooit zoveel werk kunnen verrichten dat voor vele dieren van onschatbare waarde is.
De provincie Limburg zet al jaren in op dierenwelzijn.
Zoals ik al zei, was het garanderen van de continuïteit van de succesvolle zwerfkattenaanpak in 2016 een grote bezorgdheid van de sector.
Intussen werden hiervoor de nodige middelen voorzien, zodat het project kan blijven bestaan. Naast het voorkomen van een overpopulatie aan zwerfkatten is het bieden van een professioneel opvangnet voor zowel honden, als katten ook ontzettend belangrijk.
Het ondersteunen van de dierenasielen om hierin een kwalitatieve dienstverlening te kunnen bieden, blijft één van de prioriteiten van het provinciale dierenwelzijnsbeleid.

Educatie en nieuwe projecten in Limburgse dierenasielen blijven belangrijk.
Naast een opleiding op maat voor asielmedewerkers, die intussen op Vlaams niveau wordt aangeboden, organiseerde het provinciebestuur de voorbije jaren tal van lesmomenten waar vrijwilligers van dierenasielen gratis aan konden deelnemen.
Aansluitend op deze lesmomenten groeide de vraag naar lesmateriaal dat door dierenasielen als een houvast gebruikt kan worden bij instapdagen en individuele opleidingsmomenten per asiel. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan handboeken voor zowel katten,  als honden waar richtlijnen inzake hygiëne en poets, lichaamstaal en veiligheid, verzorging en gezondheidscontrole en Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO) aan bod komen.
Deze handboeken zullen vanaf april beschikbaar zijn voor de Limburgse dierenasielen.

De vraag naar wetenschappelijk onderbouwde informatie inzake de dierenasielgeneeskundeen de richtlijnen voor de verzorging van asieldieren blijft eveneens erg groot.
De dierenasielgeneeskunde (Shelter Medicine) is een discipline die in Europa nog in haar kinderschoenen staat, maar in de Verenigde Staten kan rekenen op meer dan 10 jaar praktijkervaring. 
We moeten het warm water niet opnieuw uitvinden als de kennis er is.
De provincie Limburg biedt met de vertaling van de richtlijnen vanuit de Shelter Medicine, aangepast voor de Belgische context, de Limburgse dierenasielen een leidraad voor het kwalitatief verzorgen van asieldieren.
Ik ben ervan overtuigd we met dit handboek het welzijn van de vele asieldieren, die door omstandigheden een tijdelijke opvangpek nodig hebben, positief kunnen helpen beïnvloeden.
Met dit soort initiatieven blijft Limburg de diervriendelijke provincie bij uitstek.

Limburg heeft een hart voor asieldieren
In 2017 zal de 8ste editie van het overkoepelende publieksevent “Dieren Dating Dag” doorgaan.
Deze open asieldag brengt de Limburgse dierenwelzijnssector op een positieve manier samen.
Die onderlinge samenwerking en uitwisseling heeft in het verleden al meermaals haar nut bewezen. Het mag dan ook gezien worden dat de dierenasielen zich verenigen met hetzelfde opzet en zich dag in dag uit met een hart voor asieldieren inzetten.
Als dank voor deze belangeloze inzet krijgen jullie na afloop in de inkomhal, waar ook een hapje en drankje zal geserveerd worden, een toepasselijke attentie.
De attentie is een T-shirt  met als opschrift ‘Limburg heeft een hart voor asieldieren’.

De Limburgse dierenasielen zitten intussen zelf ook niet stil.
Zij werken zelf  non-stop aan vernieuwende projecten in hun asiel, projecten die zorgen voor een betere doorstroming van asieldieren en een goede match met het juiste baasje.
Zowel het dierenasiel van Sint-Truiden, het dierenasiel van Genk als het noodasiel van Lommel stellen graag een nieuw of vernieuwend project in hun asiel aan jullie voor.

Ik wens jullie allemaal een gezellige en inhoudelijk nuttige avond en wil jullie allemaal nog eens bedanken voor uw grote inzet voor de Limburgse dieren.

 

(1) “Minister van Dierenwelzijn heeft geen geld voor dierenwelzijn!”. www.ludwigvandenhove.be, 06-02-2016.
(2) Nieuw kattenpaviljoen in dierenasiel Sint-Truiden. www.ludwigvandenhove.be, 03-10-2016.

 

Zie ook Samenkomst vrijwilligers Limburgse dierenasielen van 23-02-2016 op deze website.