3 000 woningen geïsoleerd via collectieve projecten

Op vrijdag 7 november 2014 werd in Tongeren (cultuurcentrum De Velinx, Dijk 111) een stand van zaken opgemaakt van de collectieve renovatieprojecten, die de laatste jaren in Limburg gebeurd zijn met steun van de provincie Limburg. Er werd ook naar de toekomst gekeken.

Het gaat om meer dan 3 000 geïsoleerde daken in meer dan 40 wijken in de periode van juli 2013 tot oktober 2014 in samenwerking met de Limburgse sociale huisvestingsmaatschappijen en de isolatieteams uit de sociale economie.

Gedeputeerde voor duurzaam beleid Ludwig Vandenhove was één van de sprekers: "Proficiat aan de vzw Steunpunt Buurtopbouwwerk (Stebo), die het hele project coördineert en aan alle partners.
Het gaat om een initiatief, waarbij diverse beleidsdomeinen betrokken zijn: het sociale element, een economisch gegeven, duurzaamheid en energie en betrokkenheid van de bevolking.
We moeten er alles aan doen om dit project verder te zetten.

De overheid heeft beperkte middelen en moet prioriteiten leggen. Vandaar dat ik er altijd al voor gepleit heb dat inspanningen voor duurzame energie best naar die categorieën zouden gaan , die het minder goed hebben.
Mijn kritiek op de (te) hoge subsidies voor zonnepanelen is niet het bedrag dat daar dan uitgegeven is, wel dat daar in hoofdzaak gebruik van gemaakt is door burgers, die dat perfect zelf konden betalen. Ik heb dat ook altijd intern in mijn eigen partij sp.a gezegd.
Ondertussen zijn er nog zoveel noden, zoals bijvoorbeeld de sociale woonwijken en/of de laagste inkomenscategorieën.
Waarom worden die niet prioritair aangepakt met die beperkte overheidsmiddelen?

En eerlijk is eerlijk: groene, duurzame energie zal altijd duurder zijn. Maar wat is het alternatief? Onze planeet, die naar de knoppen gaat?

Positief in dit project is de betrokkenheid van de private bouwsector. Dit is ook de bedoeling in het rollend fonds (3 443 750  euro over 5 jaar) dat binnenkort in het kader van het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK) zal opgestart worden.

In dit verband wil ik eveneens aandacht vragen voor het gegeven van de openbare aanbestedingen en het gevaar dat op die manier sociale economiebedrijven en moeilijk plaatsbare werklozen uit de boot vallen.
Wij moeten hier een grondig maatschappelijk en politiek debat over voeren.
Hetzelfde geldt voor de talrijke samen aankopen, die gemeenten nu doen.
Vanuit beheersstandpunt is dit te begrijpen (is meestal goedkoper), maar het is vaak ten koste van sociale economiebedrijven en/of lokale leveranciers.
Gemeenten zullen moeten kiezen tussen dividenden (in de strikte betekenis van het woord) en maatschappelijke winst.
Ik besef maar al te goed dat dit geen gemakkelijk gegeven is met de toenemende druk op de gemeentelijke financiën.

Wij moeten waakzaam zijn over de plannen, die de Vlaamse regering (niet) heeft met onder andere de energiescans, de projecten voor sociale dakisolatie en de begeleiding van goedkope groene leningen.
Ik hoop dat bevoegd minister Annemie Turtelboom uiteindelijk gezond verstand zal gebruiken.
Hetzelfde geldt voor de sector van de sociale woningen, waar Liesbeth Homans bevoegd minister is."

Hieronder vindt u het persbericht. 

Zie onder andere 3000 sociale woningen geïsoleerd. www.hbvl.be, 07-11-2014. 3000 sociale woningen geïsoleerd. www.nieuwsblad.be, 07-11-2014. 3.000 sociale woningen geïsoleerd via collectieve projecten met steun van provincie Limburg. www.limburg.be, 07-11-2014. Tongeren: 3.000 sociale woningen geïsoleerd. www.limburgnieuws.be, 07-11-2014. Provincie helpt 3.000 daken isoleren. Het nieuwsblad, 08-12-2014, p. 20.

Zie ook Vlaamse regering schrapt energiescans: foei! van 10-10-2014 en Warm Limburg najaarscampagne van start gegaan  van 18-10-2013 op deze website.