9e editie ‘Kunst Groen’ is open!

Op woensdagavond 12 mei 2010 is de 9e editie van ‘Kunst Groen’ geopend op het kasteeldomein Terbiest.
De tentoonstelling loopt tot en met zondag 30 mei 2010.

Tijdens de officiële opening zei burgemeester Ludwig Vandenhove, tevens initiatiefnemer en erevoorzitter van de vzw Kunst Groen, dat het kasteeldomein Terbiest zich ideaal leent voor dit soort kunsttentoonstellingen, waarbij cultuur en kunst geconfronteerd worden met groen en natuur.

 

“Voor mij is dit kasteeldomein Terbiest het mooiste park van Sint-Truiden en we moeten er alles aan doen om dit te behouden en open te stellen voor het grote publiek.
Naast de talrijke verenigingen, die gehuisvest zijn op het domein, moet voor alles de onderwijsfunctie behouden en zelfs uitgebouwd worden.”, zei Ludwig Vandenhove.

 

 

“Het blijft uniek hoe dit initiatief, dat artistiek kwalitatief van een zeer hoog niveau is, ‘low budget’ en enkel met vrijwilligers gerealiseerd wordt, zeker als je dit vergelijkt met gelijk(w)aardige tentoonstellingen, die door professionele curatoren en met heel wat geld opgezet worden.”

 

 

 

 

Hieronder vindt u de integrale tekst van het voorwoord van voorzitter Nadine Libens en burgemeester Ludwig Vandenhove van de catalogus van deze 9e editie van ‘Kunst Groen’.

 

 

Geachte mevrouw
Geachte heer
Beste bezoeker van 'Kunst Groen’

 

 

'Kunst Groen' begon bescheiden in 1994 als initiatief van enkele kunstenaars, kunstliefhebbers en de toenmalige 'Vriendenkring Domein Terbiest', waar Ludwig Vandenhove voorzitter van was.
De eerste tentoonstelling vond plaats in mei 1994: een ontmoeting tussen cultuur en kunst en natuur in het prachtige decor van het kasteeldomein Terbiest.
Dit was de start voor een (twee) jaarlijkse terugkerende manifestatie.

 

 

'Kunst Groen' streeft ernaar om kunstenaars hun creaties te laten confronteren met de omgeving in het algemeen en met groen en natuur in het bijzonder.
Kunst en natuur zijn twee begrippen, die steeds nauw met elkaar verbonden zijn geweest.
Door het plaatsen van kunst in de natuur wordt die band nog versterkt.

 

 

Inmiddels zijn er al heel wat gelijkaardige initiatieven ontstaan in Nederland, België en Vlaanderen, maar toen was het evenement vrij innoverend.

 

 

De eerste vijf edities van 'Kunst Groen' vonden plaats op het kasteeldomein Terbiest.
In 2004 werd de overstap gemaakt naar de Tichelrijvest, een onderdeel van de groene vestengordel rond Sint-Truiden, gecombineerd met een aantal privé-tuinen in de Schepen Dejonghstraat, de campus Tichelrij van het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!), de speelplaats van de Sint-Jan Berchmansschool en de stedelijke buitenschoolse kinderopvang Tutti Frutti, die daar tot vorig jaar gevestigd was.
Hierbij ontstond een uniek samenwerkingsverband tussen de omgeving, de bewoners en de deelnemende kunstenaars.

 

 

In 2006 werd het project nog grootser opgevat.
'Kunst Groen' organiseerde niet alleen voor de tweede maal tentoonstellingen in de privé-tuinen van de Schepen Dejonghstraat en op de Tichelrijvest, maar werkte samen met de Academie Haspengouw [Beeld] en de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL), departement Vrije Kunsten een kunstproject uit op de volledig gerenoveerde vesten rond Sint-Truiden.
Het project ‘beVESTigde KUNST’ was een groot succes; niet minder dan 115 kunstenaars werkten mee.

 

 

In 2007 werd de feitelijke vereniging Kunst Groen de vzw Kunst Groen.
De leden van de vzw Kunst Groen zijn Marie-Thérèse Boyen, Thierry Decocq, Frank Delbeke, Patrik Dewolf, Jos Herck, Jo Pirard, secretaris An D’Hoker, voorzitter Nadine Libens en erevoorzitter Ludwig Vandenhove.
De vzw wil de talrijke groene ruimten in Haspengouw en in en rond de stad Sint-Truiden confronteren met beeldende kunst.
Ze wil zoveel mogelijk niet-professionele kunstenaars aan bod laten komen, hetgeen zeker niet betekent dat er minder kwaliteit  geboden wordt. Integendeel, de vzw Kunst Groen wil precies een kweekvijver voor artistiek talent zijn en ook personen van eigen bodem en uit eigen regio maximaal kansen geven.

 

 

In 2008 organiseerde de vzw voor de eerste keer als vzw Kunst Groen op de Tichelrijvest en in de privé-tuinen van de Schepen Dejonghstraat haar grote ‘Kunst Groen’ tentoonstelling. De kunstwerken waren  van een hoog niveau. Heel wat mensen bezochten de tentoonstelling. Kortom de vzw Kunst Groen kon ook nu weer spreken van een succesvolle manifestatie.

 

 

Haspengouw in het algemeen met zijn talrijke open ruimten en de stad Sint-Truiden met zijn vele groene longen en plaatsen in het bijzonder, bieden nog heel wat mogelijkheden voor de vzw Kunst Groen.
Vermits we enkel met vrijwilligers werken, hebben we onze beperkingen qua activiteiten.
Indien we willen blijven doorgroeien, zullen we op een bepaald ogenblik moeten durven nadenken over een zekere vorm van professionalisering, weliswaar maximaal blijvend gebruik makend van het vrijwilligerswerk. 

 

 

Naast het inmiddels tweejaarlijks initiatief ‘Kunst Groen’ neemt de vzw Kunst Groen jaarlijks enkele andere initiatieven waarbij kunstwerken tentoongesteld worden in publieke en/of private groene ruimten.
Op 27 mei 2007 nam de vzw Kunst Groen deel aan de ‘Dag van het Park’.
Zesendertig kunstwerken werden tentoongesteld in het stadspark, op het domein ‘t Speelhof en op het kasteeldomein Terbiest.
De vzw Kunst Groen werkte voor deze manifestatie samen met Houses of Communications, de Beeldentuin Terbiest en de stad Sint-Truiden.

 

 

 

 

 

In december 2007 liep voor de eerste maal de tentoonstelling ‘Licht breekt Duisternis’ op de Tiensevest, in en rond het politiehuis van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, tot aan de Clockempoort.
Ondertussen is dit evenement een vaste waarde geworden binnen de activiteiten van de stad Sint-Truiden in de maand december: in december 2008 was er de succesvolle tentoonstelling ‘RoodLicht’ en in december 2009 organiseerde de vzw de tentoonstelling ‘Eén Kuub Licht’.
Telkens hulden de kunstenaars de vest in een feeëriek licht en deed het politiehuis zijn imago als ‘open huis’ alle eer aan met originele kunstwerken.

 

 

In het weekend van 17, 18 en 19 juli 2009 deed de vzw Kunst Groen voor het eerst mee aan het Opentuinenweekend van het Verbond van Volkstuinen, afdeling Sint-Truiden, waarbij in een aantal voor het publiek opengestelde privé-tuinen in heel Sint-Truiden telkens eveneens een kunstwerk geplaatst werd.

 

 

Van donderdag 13 mei 2010 tot en met zondag 30 mei 2010 loopt de negende editie van de tentoonstelling 'Kunst Groen'. De tentoonstelling vindt plaats op het kasteeldomein Terbiest: we keren hiermee als het ware terug naar de roots. Ook dit jaar participeren heel wat talentrijke kunstenaars aan het evenement, zoals u in deze brochure kan lezen.

 

 

Tot slot willen we een aantal personen en instanties bedanken, die deze manifestaties mogelijk maken:
- de deelnemende kunstenaars;
- de stad Sint-Truiden voor de verkregen subsidies in het kader van de zogeheten vernieuwende culturele initiatieven;
- Campus Tichelrij en de Hotelschool kasteeldomein Terbiest van het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!);
- de (bestuurs)leden van de vzw Kunst Groen;
- alle personen en/of diensten, die op de ene of andere manier bijdragen aan dit initiatief.

 

 

We wensen jullie veel kunst- en kijkgenot en hopen jullie nog dikwijls in Sint-Truiden te mogen ontmoeten.

 

 

Nadine Libens
voorzitter vzw Kunst Groen

 

 

Ludwig Vandenhove
erevoorzitter vzw Kunst Groen
burgemeester stad Sint-Truiden - federaal volksvertegenwoordiger

 

 

Wie interesse heeft voor zo'n catalogus kan een mail sturen naar burgemeester@sint-truiden.be met vermelding van voornaam, naam en adres.

 

 

Zie onder andere de tekst ‘Eén kuub Licht’!’ van 9 december 2009 op deze website.