Abdij: concreet, realistisch plan opmaken

De gemeenteraad van Sint-Truiden heeft op maandag  25 augustus 2014 beslist om via een Europese openbare aanbesteding een ontwerper te zoeken, die een restauratiedossier moet opstellen en een herbestemming moet zoeken voor de voormalige Sint-Trudoabdij, de abtsvleugel (met de Keizerszaal), het poortgebouw en de hoevegebouwen van de abdij.
Voor deze studie trekt de stad 600 000,00 euro uit, waarvan de Vlaamse Gemeenschap tot 80% kan subsidiëren.
“Of dit gaat gebeuren, is twijfelachtig gezien de besparingen, die de nieuwe Vlaamse regering aankondigt, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Bovendien is het weer net alsof er de afgelopen jaren niets gebeurd is in Sint-Truiden, dit keer rond de abdijsite.

Zonder volledig en chronologisch te zijn, vindt u hieronder een greep uit de vele initiatieven, die ik destijds (1995 – 2012) als burgemeester (mee) genomen heb:

-              restauratie van de muur in de Plankstraat;
-              restauratie en ontsluiting academiezaal;
-              ontsluiting keizerszaal door er regelmatig gebruik van te maken voor activiteiten, officiële ontvangsten, tentoonstellingen, etc.;
-              vestiging van het Historisch Centrum Luchtmachtbasis Brustem in het abdijcomplex;
-              millenniumspits op de abdijtoren;
-              restauratie en ontsluiting abdijtoren;
-              aanleg kerkveld met afbakening van de contouren en het aanbrengen van de zuilen van de vroegere abdijkerk;
-              abdij in miniatuur en voor blinden op het abdijplein;
-              zonnewijzer op het abdijplein;
-              kunstwerk ‘The Cosmopolitan Chicken’ van Koen Vanmechelen op het kerkveld;
               Zie ook de tekst ‘Koen Vanmechelen krijgt eredoctoraat van Universiteit Hasselt’ van 6 juni 2010 op deze website.
-              initiatieven samen met de Katholieke Centrumscholen (KCST), zoals de aanleg van de gemeenschappelijke toegang in de Plankstraat en de aanleg van groen- en
               natuurelementen;
-              initiatieven om de abdij te ontsluiten voor het grote publiek, zoals de jaarlijkse Open Monumentendag (OMD), de Open Abdijdagen, wijnproefdagen in het kader van de 
               jumelage tussen het Franse Duras en Sint-Truiden, etc. ;
-              jaarlijks vuurwerk van op de abdijtoren naar aanleiding van de augustuskermis;
-              aanstelling van een monumentenbeheerder in statutair verband en oprichting van de erfgoedcel;
-              restauratie van waardevol erfgoed, zoals de grafsteen van Renier van Rijkel;
-              lichtvisie voor de monumenten van de stad Sint-Truiden.

De CD&V-Open VLD-meerderheid zou beter een concreet, realistisch plan voor de abdij opmaken in plaats van weer maar eens geld te geven aan de zoveelste studie”, aldus gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Er is al genoeg gestudeerd rond de abdij (vooral in de jaren ’90). Het is dan ook beter dat er (eerst) een inventaris zou gemaakt worden van de conclusies van al die studies en dat er concrete, realistische en betaalbare voorstellen zouden uitgewerkt worden.
Dit kan perfect gebeuren door de eigen administratie, zeker nu de vroegere monumentenbeheerder Benny Buntinx opnieuw in dienst is van de stad.

Deze studies zijn altijd de leidraad geweest voor de sp.a tijdens het meebesturen van de stad Sint-Truiden tijdens de laatste 18 jaar.

Onze visie ter zake is duidelijk: binnen de financiële mogelijkheden van Vlaanderen en Sint-Truiden moeten we de abdij in stand houden en gaandeweg verder restaureren.
We zij dit verplicht als 6de monumentenstad in Vlaanderen en koploper in Limburg.
Met de fors aangekondigde besparing van de Vlaamse regering ziet dat er alleszins niet goed uit.

De abdij moet er zijn voor alle Sint-Truidense belastingbetalers, niet enkel voor zij, die bezig zijn met erfgoed en/of monumentenzorg.
In die zin pleiten wij voor activiteiten en initiatieven, die de abdij onder de aandacht van iedereen kunnen brengen (‘de abdij bij de mensen brengen’).  Zo hebben wij in het verleden talrijke initiatieven genomen, zoals de Open Abdijdagen, het kunstwerk ‘The Cosmopolitan Chicken’ van Koen Vanmechelen en het Historisch Centrum Luchtmachtbasis Brustem in het abdijcomplex.
Dit laatste is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de stad Sint-Truiden.”

Zie ook ‘Niet akkoord zijn, is niet gelijk aan geen visie hebben’ van 27-09-2012 op deze website.