Afblijven van de gemeentelijke bibliotheken

Gemeenten zijn sinds 2016 niet langer verplicht om een lokale bibliotheek in te richten. 

"Ik blijf dit een slechte zaak vinden", aldus gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
"Zowel in het Vlaams parlement als in de diverse Limburgse gemeenteraden, onder andere via een toegevoegd agendapunt, heeft sp.a hiertegen gereageerd.

Uit recente cijfers blijkt dat bibliotheken de hoogste cijfers qua aantal bezoeken in 10 jaar kennen. (1)
Voor mij is dit een argument om de huidige Vlaamse regering nogmaals te herinneren aan deze slechte beslissing, die enkel uit besparingsoverwegingen genomen is.

Door de nieuwe regeling zijn gemeenten niet langer verplicht om een lokale bibliotheek in te richten.
Met het nieuwe decreet komt een einde aan 'de bibliotheekplicht', de verplichting sinds 1978 voor lokale besturen om een bibliotheek te organiseren.

Bibliotheken hebben een groeiend succes, dus moeten er juist meer middelen naartoe gaan in plaats van minder.
Het is niet ernstig van de Vlaamse regering om zogezegd meer autonomie aan de gemeenten te geven als die steeds minder geld krijgen vanuit Brussel."

 

(1) De bib is weer hip. Het Belang van Limburg, 26-01-2017, p. 7.

 

Zie ook Wat nu met de provincies? van 06-05-2016 op deze website.