Afscheid van een ‘brok’ PAARS!

Dat zei burgemeester Ludwig Vandenhove naar aanleiding van het officieel afscheid van Bert Bamps als Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)-voorzitter van Sint-Truiden.


“Opvallend, neen schandalig dat een aantal vooraanstaande Sint-Truidense politici (dat denken ze toch van zichzelf!), zelf van de eigen partij (Open VLD) van Bert, niet aanwezig waren tijdens dit officieel moment.
Dit zegt alles over deze personen als mens.”, zegt Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u de integrale tekst van de toespraak van Ludwig Vandenhove.

Beste Bert, Gertie en geachte familie
Beste vrienden en kennissen van Bert
Dames en heren
Geachte genodigden
Collega’s uit de politiek
Beste vrienden

Voor mij nemen we vandaag niet alleen afscheid van een goed OCMW-voorzitter, maar ook weer iets meer van een periode waarin Sint-Truiden, dankzij PAARS, opnieuw op een positieve manier op de kaart gezet is.
Dit is uiteraard mijn persoonlijke mening en overtuiging en de geschiedenis zal oordelen in welke mate mijn visie al dan niet correct is.

Of: beste Bert, moet ik eerder zeggen dat we afscheid nemen van een ‘brok’ PAARS?.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 9 oktober 1994 kende ik Bert en zijn collega en vriend Staaf Mas, laten we maar zeggen de liberalen uit Zepperen, persoonlijk niet of nauwelijks.
Ik had al veel over hen horen praten, al heel wat verhalen gehoord en velen zeiden mij “met die mannen kan je geen stad besturen”.

Toen wij een bestuursakkoord sloten met de VLD - Open VLD bestond nog niet - bleek het heel anders te zijn.
Onder impuls van wijlen ‘copain’ Valère Vautmans slaagden we erin, ondanks een nipte meerderheid van 17 op 33 zetels, om een echte ploeg te vormen.
Nog maar eens bleek de uitdrukking ‘hoe korter de ketting, hoe hechter en hoe sterker’ correct te zijn.

Het was geen gemakkelijke periode - buiten wijlen Mil Spiritus had niemand van ons een uitvoerend gemeentelijk mandaat gehad -, maar een enorm boeiende periode.
Wij hadden een beleidsnota, toen helemaal nog niet decretaal verplicht, discussieerden OPEN en fel onder elkaar, soms zelfs met de vuist op tafel, maar eens een akkoord of een compromis, ging iedereen daar achterstaan, én in het college van burgemeester en schepenen, én in de gemeenteraad.
Wie tegenwoordig de gemeenteraden volgt, weet dat dit blijkbaar, al dan niet definitief, verleden tijd is.
Gisteren was daar weer een mooi voorbeeld van.

Van bij het begin was één van onze sleutelwoorden: beslissen! Immers, niet beslissen is in feite ook beslissen en kost meestal geld aan de belastingsbetaler.
Of: beter al eens een slechte beslissing dan geen beslissing.

Dames en heren
Beste vrienden

Gaandeweg heb ik Bert leren kennen als iemand, die duidelijke standpunten heeft, die hard verdedigt, maar die op basis van argumenten bereid is tot compromissen of zich zelfs laat overtuigen.
Eens je op een OPEN manier discussieert en het duidelijk is dat je geen dubbele agenda hebt, kun je snel het vertrouwen van Bert winnen, ook al blijft hij altijd op zijn hoede.

Sommigen zeggen daarom dat Bert achterdochtig is, maar wat mij betreft, is dit geen slechte eigenschap, zeker niet in de politiek.
Beste Bert, we kunnen hier samen over meespreken als ik de evolutie van bepaalde dossiers bekijk.
De bouw van het nieuwe rustoord is daar het meest sprekende van.

Voor Bert is een woord een woord en een handtekening een handtekening en persoonlijk kan ik mij daar heel sterk in terugvinden.

En dan het cliché van zoveel jaren terug: hoe kan ‘een liberale fruitboer’ nu één van de grootste OCMW’s van Limburg leiden, net een functie, waarbij het sociale aspect zeer belangrijk is?
Mijn antwoord hierop is altijd heel simpel geweest: liever iemand met gezond boerenverstand dan iemand met veel diploma’s en/of die denkt altijd alles beter te weten. Bovendien is wat mij betreft sociaal zijn, zeker op lokaal politiek niveau, eerder een kwestie van personen dan wel tot welke politieke partij je behoort.

En het beleid van Bert gedurende 16 jaar heeft mij gelijkgegeven.

Ik ga hier niet ingaan op alle realisaties van het OCMW-Truiden onder het voorzitterschap van Bert.
Andere sprekers of Bert zelf zullen dit ongetwijfeld doen. Terzake wil ik dan ook maar 2 dingen zeggen:

-        lang voordat op Vlaams niveau sprake was van een verregaande samenwerking tussen OCMW’s en gemeenten en steden op sociaal vlak hebben wij daar in Sint-Truiden sedert 1 januari 1995 al werk van gemaakt;

-        net zoals Bert de voorbije weken heeft gezegd, onder andere in de media, vind ik het spijtig dat omwille van de actuele, feitelijke politieke situatie in Sint-Truiden de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum en het sociaal huis nu pas is aanbesteed.
Als alles zijn normale gang had kunnen gaan, waren beide projecten nu al gerealiseerd in het belang van de bejaarden en personen, die het sociaal moeilijk hebben in Sint-Truiden.

Beste Bert, het was prettig samenwerken.
We hebben al eens gediscussieerd, soms zelfs heel hard, maar we hebben vooral samen veel beslist en gezorgd dat het sociale beleid van Sint-Truiden mag gezien worden.
En niet te vergeten: we hebben veel gelachen en af en toe ook ‘ene goeie’ gedronken.

De OCMW-raad van Sint-Truiden heeft voorgesteld aan de Vlaamse overheid om uw erevoorzitter te maken.
Ik kan die beslissing alleen maar volmondig bijtreden en hopen dat Vlaanderen u die titel snel toekent.

Aan Pascy, uw opvolger, wil ik proficiat zeggen en hopen op een even goede, OPEN samenwerking.

Beste Bert, Gertie, kinderen en kleinkinderen, het ga u verder goed en onthou één boodschap: kijk na 16 jaar OCMW-voorzitterschap vooral terug op de positieve dingen, die jullie meegemaakt hebben en jullie zullen beseffen en toegeven dat het een mooie periode uit je leven was.

Beste Bert bedankt en proficiat en ik wens u nog vele gezonde en gelukkige jaren toe.

Ludwig Vandenhove
burgemeester stad Sint-Truiden
dinsdag 21 december 2010