Akkoord met sp.a-Diepenbeek

“Ik ben het eens met sp.a –fractieleider Frank Keunen van Diepenbeek om de gemeente nauwer te betrekken bij aanvraagdossiers voor milieuvergunningen in Genk, die ook invloed kunnen hebben op de eigen inwoners.”, zegt gedeputeerde voor leefmilieu Ludwig Vandenhove.

Dit principe zou algemeen moeten toegepast worden. Eventuele milieuproblemen en zeker een echt milieubeleid eindigen immers niet aan de gemeentegrenzen.”, aldus Ludwig Vandenhove.

“Directer contact en meer informatie met/aan de bevolking, kan bedrijven veel problemen besparen bij het aanvragen,  vernieuwen en/of uitbreiden van milieuvergunningen. Ik merk echter dat ze nog niet echt met zulke rechtstreekse communicatiecultuur vertrouwd zijn, hoewel ze vaak heel veel geld uitgeven aan professionele bureaus.
Rechtstreeks overleg of zelfs rechtstreekse ‘confrontatie’ is nog altijd het beste. In de politiek heb ik dat ook altijd zo gedaan en zal ik dat zo blijven doen.”, besluit Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het persbericht van sp.a-Diepenbeek.

Sp.a –Diepenbeek vraagt betrokkenheid bij milieudossiers Genk-Zuid

“Niet enkel de lasten.”, zegt sp.a –fractieleider Frank Keunen naar aanleiding van de milieuaanvraag voor de uitbreiding van Norbord in Genk.

“De inwoners van Diepenbeek, zeker in de wijk Rozendaal, hebben mogelijk overlast van een aantal bedrijven, die op het grondgebied van Genk, zeker, op Genk-Zuid, liggen. Daarom moet de gemeente Diepenbeek inspraak krijgen bij milieuvergunningsaanvragen voor de desbetreffende ondernemingen.”, aldus Frank Keunen.

Momenteel ligt de milieuvergunningsaanvraag voor van de uitbreiding van NORBORD –Genk, waar vooral de inwoners van de wijk Rozendaal vaak geurhinder van hebben.
Op vraag van Limburgs milieugedeputeerde Ludwig Vandenhove zal het bedrijf de uitgebreide MilieuEffectenRapportering (MER) –screening moeten uitbreiden met de discipline mens (eventuele invloed op de gezondheid).

“Als sp.a dringen we ook aan dat de gemeente officieel zou vragen aan het bedrijf  om een hoorzitting of informatievergadering te houden in Diepenbeek. Bovendien willen wij dat het gemeentebestuur formeel zou vragen aan de stad Genk dat er bij elke milieuvergunningsaanvraag, die impact kan hebben op de lokale bevolking in Diepenbeek, zulk initiatief zou genomen worden.”, zegt Frank Keunen.

“Als de gemeente Diepenbeek die vraag stelt, zullen wij als stad Genk die vraag positief bekijken.”, zegt Joke Quintens, sp.a –schepen van leefmilieu in Genk.
“Voor mij sluit dit aan bij de participatie van de gemeente Diepenbeek in het fonds dat verder onderzoek wil doen naar de gezondheid van de inwoners, de effecten van maatregelen en de oorzaken van vervuiling.”

“Een echt milieubeleid eindigt niet aan de gemeentegrenzen.”, besluit Frank Keunen.          

 

Tags: