Arbeidsbereidheid stijgt

“Blijkbaar stijgt de arbeidsbereidheid onder de Vlamingen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Dat is een goede zaak, zo kan de werkzaamheidsgraad naar omhoog.

Een hogere werkzaamheidsgraad is één van de hoofddoelstellingen van de federale en deelregeringen.
Meer personen aan het werk betekent minder uitgaven voor werkloosheid en meer inkomsten via belastingen.

Horen we niet (te) vaak ‘het gezaag’, vooral uit rechtse, conservatieve en werkgeversmiddens, dat een gedeelte van de bevolking niet aan het werk wil?
Het woord ‘profiteurs’ is dan niet veraf
.

Wat blijkt?
De media brengen het nieuws “nog maar helft werkzoekenden krijgt werkloosheidsuitkering” (1).
In feite betekent dat, naast de schoolverlaters, dat steeds meer personen met een leefloon of ziekte-uitkering op zoek gaan naar werk. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) begeleidt dus een steeds groter gedeelte van de bevolking dat niet de verplichting heeft om een job te zoeken.

Deze cijfers tonen iets anders aan dan we vaak horen: het aantal mensen dat ‘voorheen niet beroepsactief’ was, is in één jaar met om en bij de 45% gestegen.
Het gaat vooral om personen met Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)-steun, met een uitkering van de ziekteverzekering en/of die zorgtaken vervullen.

Alles samen een positieve evolutie. Hopelijk wordt de berichtgeving over die te lage werkzaamheidsgraad nu ook iets objectiever en minder negatief naar niet-werkenden toe. En zullen vooral de werkgevers extra-inspanningen doen om te helpen om deze groep effectief aan het werk te helpen.”