Armoede blijft stijgen, ook in Limburg

Uit de recente armoedecijfers blijkt dat de armoede blijft toenemen in Vlaanderen, ook in Limburg. (1) (2)

Voor wanneer zijn de echte structurele maatregelen?”, vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove zich af.
Als je ziet dat de cijfers op dezelfde dag bekendgemaakt worden als de septemberverklaring van de Vlaamse regering, waarin minister-president Jan Jambon met geen woord rept over armoede, dan is het duidelijk.
Structurele aanpak van de armoede is duidelijk geen prioriteit van deze N-VA-CD&V-Open Vld-regering.

In Limburg is het armoedeprobleem in 36 van de 42 gemeenten groter dan in 2008.
Sommige gemeenten doen inspanningen, maar er zijn er andere, die zelf niet (willen) begrijpen dat zij specifieke problemen hebben.

Als er al bepaalde initiatieven genomen worden, zou dat meer op elkaar afgestemd moeten gebeuren door de diverse beleidsniveaus. Zo zou het effect versterkt worden en meer structureel zijn in plaats dat er langs elkaar door gewerkt wordt.

Het feit dat er in Limburg het hoogste aantal inactieven zijn van heel Vlaanderen, is niet vreemd aan deze armoedecijfers voor onze provincie.
Met Corona zullen deze aantallen nog toenemen.”

Hieronder vindt u de perstekst van het Studiecentrum Willy Claes en de gedetailleerde cijfers voor Limburg.