Audit eindelijk publiek

“Als sp.a zijn wij bijzonder blij dat de audit omtrent de subsidiereglementen voor jeugd- en sportinfrastructuur en voor buurthuizen en parochiezalen, waartoe CD&V en Open VLD opdracht gaven, eindelijk publiek zal worden gemaakt.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.


“Wij dringen hier al maanden op aan en tijdens de komende gemeenteraadszitting van maandag 18 juni 2012 staat dit punt geagendeerd in de openbare zitting.

Nu zal de publieke opinie, en zeker alle betrokken verenigingen, zowel diegene, die via deze subsidiereglementen geld gekregen hebben, als diegene, die er nog op gehoopt hadden, eindelijk de juiste informatie krijgen. Bovendien zal nu blijken dat het geld voor deze audit een nutteloze uitgave is (raming ± 60.000 EUR, maar het uiteindelijke bedrag zal wellicht nog hoger uitvallen)

Er is totaal niets verkeerd gelopen met de toepassing en de uitbetaling van deze subsidiereglementen.
De afschaffing ervan is louter een politieke beslissing van CD&V en Open VLD geweest.

In het totaal hebben 53 verenigingen van deze subsidiereglementen gebruik gemaakt.
De stad Sint-Truiden heeft 111 subsidiedossiers goedgekeurd in de periode 1999 - 2009 voor een totaal bedrag van 2.318.889,69 EUR.”, aldus Ludwig Vandenhove.

In afwachting van de audit, die na de gemeenteraad van maandag 18 juni 2012, publiek kan gemaakt worden en die vanaf dan elke inwoner zal kunnen inzien, hebben wij als sp.a alleszins al een e-mail gericht aan alle verenigingen, die in de loop der jaren van deze subsidiereglementen gebruik gemaakt hebben.

Hieronder vindt u de inhoud van deze e-mail.

Geachte
Beste

U bent lid van één van de instanties en/of verenigingen, die in de voorbije jaren geld gekregen heeft via de bovenvermelde subsidiereglementen, die onder impuls van de sp.a in 1996 zijn ingevoerd.

Tijdens de gemeenteraad van dinsdag 30 maart 2010 hebben CD&V en Open VLD, tegen de sp.a in, deze subsidiereglementen afgeschaft, met alle gevolgen van dien voor het verenigingsleven.
Bovendien hebben CD&V en Open VLD toen opdracht gegeven om omtrent deze subsidiereglementen een audit te laten doen door een privé-firma, die voorlopig al 55.000,00 EUR kost.
Uit deze audit komen enkel algemene conclusies naar voor en hieruit blijkt zeker dat op geen enkele manier iets verkeerd is gelopen met dit subsidiereglement uit hoofde van ambtenaren en/of leden van het college van burgemeester en schepenen, noch vanuit het verenigingsleven.

Als sp.a zullen wij uitdrukkelijk in ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012 inschrijven om deze reglementen met de nodige budgetten opnieuw in te voeren.

Als bijlage bezorgen wij u enkele persteksten, die op www.ludwigvandenhove.be staan met betrekking tot deze audit en onze houding rond de afschaffing van deze subsidiereglementen.

Indien u nadere informatie wenst en/of reacties hebt, mag u ons uiteraard steeds contacteren.

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groeten

Johnny Vangrieken                                                  
schepen
e-mail:
jvangrieken@telenet.be/>     
gsm: 0498-93 90 01

Ludwig Vandenhove
burgemeester stad Sint-Truiden
e-mail: burgemeester@sint-truiden.be

Zie onder andere de tekst ‘Audit: maat voor niets!’ van 12 mei 2012 op deze website.