Automatische nummerplaatherkenning voor lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken

De politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft een nieuw type van automatische nummerplaatherkenning (ANPR) aangekocht en geïnstalleerd op een nieuwe combi.

“Wij zijn de eerste politiezone in Europa, die met dit nieuwe type van ANPR van start gaat.”, zegt burgemeester en tevens voorzitter van het politiecollege en de politieraad Ludwig Vandenhove.

 

 

 

De kostprijs van de ANPR is 35.000 EUR inclusief Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW).

 

 

 

Door het gebruik van een automatisch scansysteem met een infraroodcamera heeft de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken tijdens patrouilles als het ware dag en nacht een paar hoogtechnologische ogen.

 

 

 

Met het systeem worden de nummerplaten van geparkeerde en rijdende wagens gescand.

 

De politieleden in de combi worden onmiddellijk op de hoogte gebracht als een geseinde wagen in het zicht verschijnt.

 

Het systeem scant maximaal vier rijvakken, zelfs bij hoge snelheden. Ook alle geparkeerde wagens, die zich binnen een hoek van 90 graden ten opzichte van de camera bevinden, worden gescand.

 

 

 

“De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken bespaart kostbare tijd door deze automatische controles. Zo kunnen de politievrouwen en -mannen voor andere taken ingezet worden.”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Of meer blauw op straat.”

 

 

 

De automatische nummerplaatherkenning verhoogt enerzijds de verkeersveiligheid doordat meer niet-verzekerde en niet-gekeurde voertuigen onderschept kunnen worden. Personen, die rijden tijdens een periode dat ze een rijverbod hebben, kunnen eveneens gemakkelijker opgespoord worden.
Anderzijds kunnen bepaalde misdrijven beter opgelost worden doordat gestolen of geseinde voertuigen van rondtrekkende dadergroepen sneller gevonden worden.

 

 

 

 

 

 

 

“Op dit ogenblik beschikken een 8-tal Limbugse politiezones over een bepaald type van ANPR.
Ik sta volledig achter het voorstel van provinciegouverneur Herman Reynders voor een nauwere samenwerking tussen de verschillende politiezones, ook qua technische uitrusting. In die zin zou er onder andere een gezamenlijk aankoopbeleid kunnen ontwikkeld worden, waarbij dezelfde types van ANPR zouden aangeschaft worden, zodanig dat een maximale uitwisseling van gegevens zou mogelijk zijn.” , zegt Ludwig Vandenhove.

 

 

 

Herman Reynders heeft deze samenwerking bepleit in zijn openingsrede van de provincieraad op dinsdag 25  oktober 2011 en tijdens de officiële receptie van de provincie Limburg op woensdag 11 januari 2012.

 

 

 

“Het in gebruik nemen van dit systeem, samen met de mobiele camera, die regelmatig op diverse locaties geplaatst wordt, bevestigt nog maar eens mijn stelling dat mobiele camera’s efficiënter en goedkoper zijn dan vaste.”, besluit Ludwig Vandenhove.
Zie onder andere de teksten ‘Eerste (mobiele) camera in Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken is een feit!’ van 17 september 2010 en ‘Geen verband tussen camera’s en criminaliteit’ van 27 augustus 2011 op deze website.

 

 

 

Samen met dit systeem voor ANPR werd een nieuw duurzaam, milieuvriendelijk en zuinig politievoertuig (met een dieselmotor ‘Greenline’ met een laag verbruik en een geringe CO2-uitstoot) in gebruik genomen.

Zie onder andere de tekst ‘Lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken nog meer duurzaam!’ van 14 februari 2011 op deze website.

 

 

 

Ondanks de moeilijke financiële situatie, waarin gemeenten en steden verkeren, moet politie en veiligheid een beleidsprioriteit blijven.

 

 

 

Hierover is onder andere ook een artikel verschenen op Truineer.be op woensdag 11 januari 2012, in Het Laatste Nieuws van donderdag 12 januari 2012, in het Nieuwsblad van vrijdag 13 januari 2012 en in De Weekkrant van woensdag 25 januari 2012.