Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Truiden (AGOST) betekent een financieel drama voor Sint-Tuiden!

AGOST wordt op (korte) termijn een financieel drama voor de stad Sint-Truiden.

“De sp.a heeft daar altijd al voor gewaarschuwd en dat is ook de reden waarom schepen Filip Moers sedert april 2011 ontslag genomen heeft uit de bestuursorganen van AGOST, net zoals de meeste vertegenwoordigers vanuit de privé-sector”, zegt burgemeester
Ludwig Vandenhove.

 

Ludwig Vandenhove hield hier een uitgebreide tussenkomst over tijdens de gemeenteraad van maandag 21 november 2011.

 

 

 

 

 

Wat zijn de feiten?
- De stad Sint-Truiden moet alle activiteiten financieel waarborgen als het AGOST zijn verplichtingen niet kan nakomen.
Tot nu toe bedraagt die waarborg al 12.050.000 EUR.
Ter vergelijking: het beleend bedrag voor de buitengewone dienst van de stad Sint-Truiden bedroeg in 2008 6.883.621 EUR, in 2009 7.488.118 EUR en in 2010 6.367.694 EUR.
Deze cijfers spreken voor zich!

Reken hier nog bij dat met de onzekerheid op de financiële markten gemeenten en steden het steeds moeilijker zullen hebben om leningen te kunnen aangaan.
Dit geldt zowel voor de betalen rente, als voor de terugbetalingstermijnen, die korter dreigen te worden.
Als stad Sint-Truiden doen wij er alles aan om onze schuldpositie te beheersen en zelfs af te bouwen, terwijl AGOST net het tegenovergestelde doet. Op woensdag 11 mei 2011 heeft Dexia in die zin ook al een brief gericht aan de stad Sint-Truiden om hierover zijn ongerustheid te uiten.
- Tot nu toe hebben we alleen maar grote plannen gezien van AGOST, nog geen enkele concrete realisatie.
Het mooiste voorbeeld daarvan zijn de grote verklaringen van schepen en voorzitter Roland Duchatelet voor een grote cluster van vleesbedrijven op het industrieterrein in Brustem in de plaats van het huidige slachthuis aan de Speelhoflaan.

Na nog maar eens een studie (zie verder) heeft hij zijn irrealistische plannen laten varen.
- De kosten voor studiebureaus lopen hoog op. Maar ondanks enkele vragen, hebben we hier nog geen concrete antwoorden op gehad.
Het bevestigt de weinig doorzichtige manier waarop AGOST werkt.
Hebben zij bepaalde elementen te verbergen?
- AGOST maakt plannen, die helemaal niet concreet zijn en waarbij zelfs partners vermeld worden, die van niets weten of die helemaal nog niets formeel ondertekend hebben. Het eerste geldt bijvoorbeeld voor ‘Een stedelijk intercultureel en -religieus rehabilitatieproject voor Sint-Truiden’, waarin de gebouwen van zowel de Eerwaarde Zusters Ursulinen, als de Eerwaarde Paters Minderbroeders vermeld worden hoewel beide kloosterordes formeel van niets weten.
Het tweede geldt voor het project rond het station, waar de VZW Katholiek Basisonderwijs van Sint-Truiden (KABOST) helemaal nog niets formeel ondertekend heeft dat zij daar een school gaan bouwen en voor heel wat actoren van de zogenaamde welzijnscampus.
- Instrumenten als AGOST ontsnappen grotendeels aan de democratische controle van de gemeenteraad en hollen de bevoegdheden van schepenen en burgemeester uit.
Het mooiste voorbeeld is de geplande bouw van een sporthal door AGOST op de veemarkttereinen.
Voor de sp.a is dat een taak en een verantwoordelijkheid van de stad.
Blijkbaar willen sommigen geen lessen trekken uit recente financiële debacles, zoals Dexia en de Gemeentelijke Holding.
- Autonome gemeentebedrijven zijn tevens een fiscaal instrument, waarbij Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW) kan afgetrokken worden. Met andere woorden, inkomsten, die inmiddels de federale overheid derft. En wie draait daarvoor op? Juist alle Belgische belastingsbetalers, dus ook de Sint-Truidense.

 

 

“Ik kan alleen maar blijven hopen dat CD&V en Open VLD uiteindelijk gezond politiek verstand gaan gebruiken met ‘hun instrument’ AGOST en de stad niet naar het faillissement leiden”, besluit burgemeester Ludwig Vandenhove.

 

 

Zie onder andere ook de teksten Sp.a wil realistische plannen voor een nieuwe sporthal! Van 4 november 2011 en ‘Opbouwen, niet (enkel) afbreken!’ van 5 november 2011 op deze website.