Beheerswerken overstromingszone Heks (Heers) goedgekeurd door deputatie

Op voorstel van bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove heeft de deputatie op donderdag 2 oktober 2014 65 618 euro goedgekeurd (voor een periode van 3 jaar) voor beheerswerken in de overstromingszone in Heks (Heers).

"Het is belangrijk dat de provincie Limburg zo praktisch en financieel mogelijk de gemeenten blijft ondersteunen.", zegt Ludwig Vandenhove.  

Hieronder vindt u de perstekst.

Beheerswerken overstromingszone Heks in Heers goedgekeurd

Hasselt, 3 oktober 2014 – De Limburgse deputatie keurde gisteren op voorstel van gedeputeerde Ludwig Vandenhove de beheerswerken in de overstromingszone van Heks in Heers goed. Hiervoor is een bedrag van 65 618,30 euro voor een periode van 3 jaar voorzien.
Ook in het waterbeleid probeer ik de gemeenten en steden maximaal te ondersteunen en hun financiële lasten te verlichten”, aldus Ludwig Vandenhove.

De provincie Limburg beheert een tiental wachtbekkens, vooral in Zuid-Limburg. Hiermee worden overstromingen voorkomen.
Inzake het beheer van deze overstromingszones kiest gedeputeerde Ludwig Vandenhove resoluut voor een zo natuurlijk mogelijk beheer bijvoorbeeld door begrazing met schapen.

Voor het wachtbekken van Heks in Heers op de Herkebeek is besloten om het natuurbeheer te laten uitvoeren door een instelling met sociale tewerkstelling. Hiervoor wordt nu een nieuwe aanbesteding gelanceerd.”, zegt Ludwig Vandenhove

De uit te voeren werken behelzen in eerste instantie maaien maar ook het beheer van een amfibiepoel waarbij het parelvederkruid moet bestreden worden dat hierin voorkomt. Dit kruid is een exoot die als hij zich verder zet in waterlopen kan aanleiding geven tot opstoppingen en wateroverlast.

Zie onder andere ‘Water- en modderoverlast verder aanpakken in Haspengouw’ van 01-03-2014 op deze website.