Beleidsnota minister van Defensie eindelijk klaar!

De lang aangekondigde beleidsnota van minister van Defensie Pieter De Crem is op woensdag 25 juni 2008 eindelijk voorgesteld in de commissie van Defensie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers onder het voorzitterschap van burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/>.Na een uitgebreide toelichting door de minister van Defensie waren er heel wat bemerkingen en vragen vanwege de betrokken parlementsleden.

De bespreking wordt verdergezet op woensdag 2 juli 2008.