Bevers: de natuur doet zijn werk

“Nu er opnieuw meer bevers zijn, moeten we bekijken hoe we de overlast ervan zoveel mogelijk beperken”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Als gedeputeerde van Natuur kan ik enkel maar toejuichen dat de natuur zich meer en meer herstelt, zoals de toename van de populatie bevers.
Als gedeputeerde van Waterlopen moet ik trachten de gevolgen ervan, bijvoorbeeld wateroverlast, zoveel mogelijk te beperken.

Dat is nu bijvoorbeeld het geval met de Itterbeek in Opitter (Bree) en Neeroeteren (Maaseik).”

Hieronder vindt u het artikel dat hierover in Het Nieuwsblad verscheen van dinsdag 17 oktober 2017 (Limburg, p. 2).

Zie ook Bevergangen zorgden voor wateroverlast. Het Belang van Limburg, 17-10-217, p. 19.

Zie onder andere Erg! van 21-10-2013 Bevers verspreiden zich in Limburg van 04-01-2013 op deze website.