Bij een parkeerbeleid zijn inkomsten van ondergeschikt belang

Dat zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove naar aanleiding van het vele en ongelukkige verbaliseren in Sint-Truiden gedurende de laatste weken.

In mijn periode als burgemeester heb ik de controle op het parkeerbeheer altijd in eigen stadshanden gehouden, via personeel in dienst van de stad Sint-Truiden en de lokale politie, zegt Ludwig Vandenhove.
“Als je natuurlijk in zee gaat met een private firma, die zoveel mogelijk winst wil maken, wordt het een ander verhaal.
Hoe meer processen verbaal, hoe meer winst. En het stadsbestuur krijgt daar dan een bepaald percentage van.

Ik vind niet dat het de bedoeling mag zijn van een parkeerbeleid, dat altijd in functie moet staan van het gevoerde mobiliteits- en verkeersbeleid, om geld binnen te halen.
Dat mag of moet hoogstens een afgeleide zijn.

Vanaf het ogenblik dat parkeerinkomsten beleidsmatig worden gezien als een middel om het budget rond te krijgen, is een overheid verkeerd bezig. En dat is het geval met het huidig CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid.

Werken met een private firma geeft ook geen enkele mogelijkheid tot flexibiliteit, bijvoorbeeld in bijzondere periodes en/of naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen. Zoals er zijn bij de zaterdagmarkt, tijdens de Augustus- of de Carnaval kermis, tijdens braderies of andere evenementen of zoals nu tijdens Corona waarbij meer inwoners gebruikmaken van het afhaalsysteem bij de lokale horeca. Ik vind trouwens ook dat die soepelheid en flexibiliteit moet bestaan bij de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken. Ook dat is eigen personeel.

Onlangs is het parkeerbedrijf ‘Trupark’ opgericht.
Wij werken daar graag aan mee als sp.a vanuit de oppositie.
Wij willen dat de stad Sint-Truiden zo snel mogelijk het parkeerbeleid zelf opnieuw in handen neemt en er een eigen beleidsdoelstelling op zich van maakt in plaats van het te zien om de stadsfinanciën mee op orde te krijgen.
Met de huidige slechte financiële toestand van de stad is de zin van de huidige CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid natuurlijk bijzonder groot om de parkeerinkomsten als een blijvend middel te zien om die aan te zuiveren. Bovendien vinden wij dat de stad zelf opnieuw de controles moet uitvoeren met eigen personeel dat kan bijgestuurd worden in functie van bepaalde omstandigheden.

Wij hadden nog liever gezien dat de stad het parkeerbeleid zelf rechtstreeks bij de stad hield in plaats van het uit te besteden aan een autonoom gemeentebedrijf. Om die manier wordt immers weer een belangrijke bevoegdheid aan de democratisch verkozen gemeenteraad onttrokken.”

Hieronder vindt u de bijdrage op trudocs.be van zondag 3 januari 2021. (1)