Bijen zijn belangrijk

“Bijen zijn belangrijk voor de fruitteelt, maar ook voor de natuur”, zegt gedeputeerde voor natuur Ludwig Vandenhove.
“Het Centrum Duurzaam Groen (www.c-n-l.be), waar ik zetel in de Algemene Vergadering als vertegenwoordiger voor de provincie Limburg, heeft een project uitgewerkt in het kader van plattelandsontwikkeling ter bescherming en promotie van honingbijen, ‘BIJzonder BIJlangrijk’ dat goedgekeurd werd door het Provinciaal Managementcomité, waar ik ook in zetel als vertegenwoordiger voor de provincie Limburg.”

Hieronder vindt u het persbericht dat hierover verspreid werd.

Zonder bijen geen fruitteelt !

Op 15 april 2013 gaf het Provinciaal Management Comité haar goedkeuring voor de cofinanciering van een project in het kader van plattelandsontwikkeling ter promotie en bescherming van (honing)bijen, ‘BIJzonder BIJlangrijk’, ingediend door het Centrum Duurzaam Groen. Gedeputeerde van leefmilieu en natuur Ludwig Vandenhove beseft hoe waardevol deze diertjes zijn: “Honingbijen zijn verreweg de belangrijkste bestuivers van cultuurgewassen.  Zij zijn hierin echt onvervangbaar, zowel economisch als voor het behoud van de biodiversiteit, maar staan bloot aan verschillende bedreigingen. Het is noodzakelijk dat deze aangepakt worden.

Meer dan 80% van de Europese land- en tuinbouwgewassen en een veelvoud aan wilde planten zijn afhankelijk van insectenbestuiving. Bijen nemen hiervan een belangrijk deel voor hun rekening.  Voor de bestuiving van land- en tuinbouwgewassen worden vooral gehouden honingbijen en geteelde insecten ingezet (hommels, enkele solitaire bijen en vliegen). Vooral in de landbouwgebieden  waar plaatselijk op een korte tijd een massa insecten nodig zijn voor de bestuiving  (boomgaarden, serres) zijn deze honingbijen uiterst belangrijk om mee in te zetten. 

Naast de achteruitgang van wilde populaties en soorten bestuivende insecten blijken echter ook de aantallen honingbijenvolken achteruit te gaan. Zo erg dat de honingbij een bedreigde soort is. Gelukkig houden imkers de soort in stand, in Vlaanderen zijn 4709 imkers met ongeveer 55.000 volken actief. 34% hiervan is gevestigd in Limburg. “Ondertussen is imkerij een sterk vergrijzende  ‘sector’ van hobbyisten geworden zonder professionalisering en nauwelijks nog rendabel. In het kader van het zwaarwichtige aandeel van Limburg in fruitteelt (59%) hoef ik geen tekening te maken wat er gebeurt als we de (honing)bijen als bestuivers verliezen. En dan heb ik het nog niet over de biodiversiteit: 80% van de planten kan niet zonder insectenbestuiving.”, zegt Ludwig Vandenhove. “De economische waarde voor de natuur is op dit moment nauwelijks in geld uit te drukken.”

Om alle bedreigingen van honingbijen – van ziektes zoals de varrao-mijt, over verouderde imkerpraktijken, tot pesticiden en klimaatverandering  - aan te pakken heeft dit project 2 pijlers uitgewerkt: een imkercollectief en bijenpromotie. “Het project wil de imkers praktisch ondersteunen met vorming, een digitaal bestuivingsplatform en het organiseren van een collectief oogst- en verkoopsysteem. Daarnaast zal het belang van bestuivers door allerlei acties (promoten van bijenkasten en het ambacht van imker, meer bijenprodukten opnemen in toeristisch aanbod, ..)  onder de aandacht van het brede publiek en (hopelijk ook nieuwe) imkers gebracht worden.”

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove ziet dit project niet enkel als belangrijk voor het behoud van het groen in onze provincie, maar wijst eens te meer op het belang van ons groen voor onze economie. “Dit is een duidelijk voorbeeld dat het bedrijfsleven niet meewarig moet doen over de ‘groene sector’. Zonder groen, en in dit geval zonder bijen, geen fruitteelt, en weer een belangrijke economische sector in Limburg die zou wegvallen.”, zegt Ludwig Vandenhove. “Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk onze natuur is voor alle sectoren van onze economie.”

Zie ‘Provincie helpt bij bescherming bijen’, Het Nieuwsblad, 26 april 2013, p.25.

Zie ook ‘Limburg, green & clean’ van 30 januari 2013 en ‘Limburgs Veldstudiecentrum (LIVEC) opgericht’ van 2 maart 2013 op deze website.

 

 

Tags: