Bioweek

Van zaterdag 1 juni tot en met zondag 9 juni 2013 loopt de jaarlijkse bioweek, een organisatie van Bioforum, de Vlaamse koepelorganisatie van de biologische landbouw en veeteelt.

De provincie Limburg ondersteunt deze campagne actief, zowel vanuit de dienst landbouw (collega-gedeputeerde Inge Moors, CD&V), als vanuit het departement milieu en natuur”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
“Het gaat om een totale subsidie van 10 000 EUR.”

“Op zondag 2 juni 2013 was ik met collega Inge Moors te gast op de Natlandhoeve van bioboer Jos Declercq in Zepperen (Sint-Truiden) en op dinsdag 4 juni 2013 werd er een biolunch georganiseerd in het personeelsrestaurant van de provincie Limburg”, aldus Ludwig Vandenhove.

Ik zal de biolandbouw mee opnemen in mijn beleidsvisie van de komende jaren.
Elke sector en elk bedrijf, die kunnen bijdragen tot Limburg CO2-neutraal, hebben mijn volle steun.

Bioboer Jos Declercq is één van de ambassadeurs van het Bioforum in Vlaanderen.

Hieronder vindt u de perstekst.

Provincie geeft het goede voorbeeld met biolunch in personeelsrestaurant

De Bioweek is de jaarlijks terugkerende campagne die BioForum Vlaanderen voert, in samenwerking met tal van actoren uit de biosector en daarbuiten. De provincie Limburg ondersteunt zowel vanuit het landbouwbeleid als vanuit het milieu- en natuurbeleid de Bioweek. Gedeputeerden Inge Moors en Ludwig Vandenhove organiseren op 4 juni een biolunch in het personeelsrestaurant van het provinciehuis.

De Bioweek loopt dit jaar van 1 tot 9 juni en focust op vakmanschap en passie voor bio. Onder het motto “ik maak bio omdat het werkt” zet BioForum Vlaanderen in elke provincie enkele bio-ondernemers als ambassadeur in de kijker. In Limburg zijn dat biovleesveehouder Jos De Clercq van De Natlandhoeve en biofruithandelaar Hannelore Coene van Onder De Appelboom. Jos én Hannelore zijn gekende figuren in de Limburgse biosector, ze telen en verkopen hun producten met hart en ziel.

“Jos De Clercq is één van de 44 biolandbouwers die Limburg rijk is. Hij koos er resoluut voor om een brug te slaan tussen landbouw en natuur door zijn koeien te laten grazen op natuurgronden. Het vlees verkoopt hij rechtstreeks aan de consument. Dankzij Jos kunnen de personeelsleden van het provinciebestuur vandaag een biobiefstuk bestellen in het personeelsrestaurant”, zegt gedeputeerde voor Landbouw en Platteland Inge Moors.

“Bovendien sluit dit naadloos aan met de ambitie ‘Limburg gaat klimaatneutraal’”, klinkt het bij collega gedeputeerde voor Leefmilieu Ludwig Vandenhove. “Er worden in de biologische groenten- en fruitteelt veel minder energie-intensieve kunstmest en gewasbeschermingsproducten gebruikt. Natuurlijke groenbemesters en minder intensieve bodembewerking zorgen ook voor meer en betere koolstofopslag in de bodem. Maar misschien nog het belangrijkste – zeker in de Limburgse context – is dat de biolandbouw vaak letterlijk dichter bij de mensen staat. Dat staat in schril contrast met de duizenden kilometers die vaak door andere voedingsproducten worden afgelegd voor ze op ons bord belanden”.

Hannelore Coene kan alleen maar bevestigen: “Mensen hebben steeds meer aandacht voor de impact van voeding, op zichzelf en hun naasten, maar ook op hun leefomgeving. Ze zoeken advies en betrouwbaarheid. Wie beter om dat te geven dan iemand wiens gezicht je kent en wiens aanpak en resultaten je persoonlijk ziet, hoort, voelt en proeft?”.

Petra Tas, adjunct-directeur van BioForum Vlaanderen wijst op de vele perspectieven die biologische landbouw en voeding bieden. "De biosector scoort goed op verschillende thema's: biologische veeteelt gebruikt erg weinig antibiotica, levert geen mestoverschot en geen verzuring op en maakt dierenwelzijn waar via onder meer huisvesting, buitenloop en voeding. Op het veld zorgt bio dan weer voor een erg goede bodemstructuur die vruchtbaar is, goed bestand tegen erosie en die gewassen beschermt tegen ziekten en plagen. De biosector biedt zicht op een daadwerkelijke verduurzaming van onze voedselproductie."

Gedeputeerde voor Landbouw en Platteland Inge Moors is overtuigd van een mooie toekomst voor de Limburgse biolandbouw. “In Vlaanderen wordt wel eens gezegd dat de biosector in onze provincie niet van de grond komt. Nochtans is het percentage biolandbouwers in Limburg groter dan het Vlaamse gemiddelde. Sterker nog, onze biologische landbouwbedrijven zijn gemiddeld groter dan in de rest van Vlaanderen. In Limburg werd vorig jaar 735 hectare biologisch bewerkt. Ik wil dan ook benadrukken dat bio in Limburg wel degelijk werkt.”

“In het kader van ‘Limburg gaat klimaatneutraal’ wil ik een meetinstrument laten ontwikkelen om te berekenen hoeveel CO2 concreet bespaard wordt dankzij deelname aan acties als deze en dankzij alle projecten die we als provinciebestuur zelf lanceren. Meten is weten en ik ben ervan overtuigd dat hieruit zal blijken dat we ook op dit gebied één van de meest vooruitstrevende provincies zijn”, voegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove toe.

Met de biolunch in het personeelsrestaurant willen beide gedeputeerden het goede voorbeeld geven en de biologische landbouw bij hun personeelsleden onder de aandacht brengen. Voor beide gedeputeerden is de biolandbouw niet zomaar een niche, maar een groeiende sector die de landbouw stimuleert om duurzaam te produceren en de consument aanzet tot duurzaam consumeren.  

 

Zie onder andere Biosector vraagt aandacht voor biologische landbouw tijdens bioweek, TVL-nieuws, 4 juni 2013; Gedeputeerden geven goede voorbeeld met biolunch, www.limburgactueel.be, 4 juni 2013.

Zie ook ‘Klimaatgemeenten’ opnieuw bijeen van 6 mei 2013 en Limburg investeert 20 miljoen in energiezuinige overheidsgebouwen van 15 mei 2013 op deze website.