Brussel, Wallonië en Limburg moeten solidair zijn met elkaar!

"Ik pleit voor solidariteit tussen de verschillende regio's en provincies in België, daarom zijn we nu éénmaal één land", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
"Ja en Limburg zit daar aan dezelfde kant als Brussel, Wallonië en West-Vlaanderen."

"Uit de resultaten van de meest recente studie van een businessschool in Parijs blijkt dat niet enkel Brussel en Wallonië nettogeld ontvangen als gevolg van de interne transfers binnen België, maar ook de Vlaamse provincies West-Vlaanderen en Limburg.
Waals Brabant is dan weer als Waalse provincie een nettobetaler.

Ik hoop dat daarmee de partijpolitieke taal over oneerlijke financiële transfers naar Brussel en Wallonië stopt of minimum genuanceerd wordt, maar dat zal wellicht ijdele hoop zijn.

De provincie Limburg is de grootse netto-ontvanger in Vlaanderen: gemiddeld 850 euro per inwoner tegenover 300 euro voor West-Vlaanderen.

Een groot deel van het antwoord ligt in de economische geografische structuur van België.
De sociaal-economische prestatie van een land of een regio wordt sterk bepaald door clusters.
België heeft 2 belangrijke clusters: Brussel en de Vlaams havens.

Het is heel moeilijk om vanuit de politiek nieuwe, sterke clusters te creëren.
Economische activiteiten zijn geografisch zeer moeilijk te sturen.
Een reden voor ons als politici om bescheiden te zijn.

Financiële transfers komen voor in elk land op alle niveaus. Dus moet 'het geklaag en gezaag' over die transfers van het Zuiden naar het Noorden in ons land sterk gerelativeerd worden.
Nu die studie uit Frankrijk komt (alhoewel!), zal ze hopelijk wat objectiever beschouwd worden.

Conclusie: als Limburgers hebben wij alle redenen om (meer) solidair te zijn met Brussel en Wallonië (en West-Vlaanderen). En laten we deze studie als Limburgers maar gebruiken om nog meer op tafel te slaan om ons normale aandeel (en meer) te krijgen binnen België en Vlaanderen. Kortom, positieve discriminatie op heel wat beleidsvlakken."

  • (1) "Ook West-Vlaanderen en Limburg profiteren van "solidariteit'", Het Nieuwsblad, woensag 3 juli 2019, pagina 11.
  • (2) "Transfers zijn onvermijdelijk in een solidaire samenleving", De Morgen, donderdag 4 juli 2019, pagina 23.
  • Zie onder andere ook "Mobiscore: weer nadelig voor Limburg" van donderdag 20 juni 2019 op deze website.