Internationaal

Akkoord met Groen!

“Groen pleit voor een belasting op het vliegen en vooral reizen met privéjets (1)” zegt Vlaams VOORUIT-volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik ben akkoord, zo snel mogelijk invoeren.

Wie nu nog niet doorheeft in deze periode van extreme hitte en droogte dat er echt iets moet gebeuren, is ofwel dom, ofwel van kwade wil.
Alle klimaatmaatregelen, klein en groot, zijn nuttig. De klimaatcrisis slaat immers veel sneller om zich heen dan iedereen gedacht heeft, ook bij ons.
Het heeft echt geen zin meer om onze kop in het zand te steken.

25 % bio-areaal tegen 2030

Dat is wat de Europese Unie (EU) voorstelt in het kader van de zogeheten Farm to Fork-strategie.
Dat komt voor Vlaanderen neer op 30 000 hectaren (ha).

De Vlaamse landbouworganisaties en BioForum - de sectororganisatie voor Vlaamse bio-landbouw en -voeding - hebben een tegenvoorstel gedaan”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

De Europese Unie (EU) vraagt halvering gebruik pesticiden tegen 2030

De EU wil dat de lidstaten het gebruik van pesticiden halveren tegen 2030.
Hoe zullen België en Vlaanderen dit doen?

“Ik ondervroeg Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns op woensdag 29 juni 2022 over deze materie tijdens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid “, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Betrek Regionale Landschappen (RL) bij beleid tegen droogte en wateroverlast

Dat was het pleidooi van Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie op dinsdag 28 juni 2022.

Ik heb in mijn vorig mandaat als Limburgs gedeputeerde, onder andere bevoegd voor Leefmilieu en Waterlopen, het initiatief genomen om de Limburgse RL te betrekken bij het beleid tegen droogte en wateroverlast. En die ervaringen zijn positief”, zegt Ludwig Vandenhove.

Europese Commissie (EC) schiet Vlaams landbouwbeleid af

In het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) binnen de Europese Unie (EU) moe(s)t elke (deel)staat een plan indienen.
Vlaanderen was te laat met het indienen en krijgt een ruim onvoldoende van de EC.

“Er waren heel wat vragen omtrent deze aangelegenheid in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van woensdag 22 juni 2022. Ook ik ondervroeg Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns (cd&v)”, zegt Vlaams Parlementslid Ludwig Vandenhove.

Internationaal seniorenbeleid

De Verenigde Naties (VN) zijn ook actief bezig rond seniorenbeleid.
De diverse lidstaten, zoals België en Vlaanderen - is een Vlaamse bevoegdheid -, kunnen hier goede elementen uithalen voor eigen initiatieven, zeker al het gaat over het garanderen van (bepaalde) rechten voor ouderen.

“Onlangs is in Rome de ‘Ministerial Conference on Ageing 2022’ doorgegaan in Rome in een organisatie van de Verenigde Naties (VN), meer bepaald door de United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)”, aldus Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

De Europese Commissie (EC) geeft Vlaanderen een onvoldoende voor het landbouwbeleid

“Zo horen we het ook eens van een ander dat er aan het Vlaamse landbouwbeleid heel wat schort”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Oekraïne of plattelandsontwikkeling?

“Voor mij is dat geen keuze, voor de Europese Unie (EU) blijkbaar wel”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Waarover gaat het?
De Europese Commissie (EC) wil dat de lidstaten een eenmalige, uitzonderlijke rechtstreekse steun kunnen voorzien voor boeren en voedingsbedrijven, die bijzonder getroffen worden door hoge kosten als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Bezoek Montpellier en Barcelona

Van zondag 8 mei 2022 tot en met donderdag 12 mei 2022 bracht de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement een werkbezoek aan Montpellier (Frankrijk) en Barcelona (Spanje).
Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove was erbij.

Eén keer per legislatuur doet elke commissie in het Vlaams parlement een buitenlands werkbezoek.
De Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid had gekozen om enkele goede voorbeelden te bezoeken rond de thema’s stadslandbouw en stedelijke voedselstrategie.

Wereld Sociaal Werk dag 2022

Op maandag 16 mei 2022 ben ik ‘op stap geweest’ met sociaal werker Eddy Wintmolders van vzw STEBO (Steunpunt Buurt Opbouwwerk), ondernemend voor de samenleving.

In het kader van de Wereld Sociaal Werk dag 2022 krijgen politici de kans om kennis te maken met het terreinwerk van een sociaal werker”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Wegens een te drukke agenda had ik deze ontmoeting enkele keren moeten uitstellen, maar op maandag 16 mei 2022 was het zover.

Pagina's

Abonneren op RSS - Internationaal