Buurt en sp.a krijgen gelijk!

De Raad van State heeft op donderdag 1 december 2011 de milieuvergunningsaanvraag voor de uitbreiding van het bedrijf Vanlangenaeker Fruit in de Planterijstraat in Gorsem (Sint -Truiden) vernietigd.

De milieuvergunning werd in beroep toegekend door de Limburgse bestendige deputatie, maar zowel de buurtbewoners, als de stad Sint-Truiden (op aandringen van de sp.a) zijn in beroep gegaan bij de Raad van State.
De milieuvergunning is vernietigd, omdat ze in strijd is met de voorschriften van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Groene Waarden’.

 

De bouwvergunning zit in beroep bij de Hoge Raad van Vergunningsbetwistingen.

 

 

 

 

 

U merkt het: als een buurt en lokale politici aan één koord trekken, kan er iets bereikt worden.”, zeggen schepen van leefmilieu Filip Moers en burgemeester Ludwig Vandenhove.

 

 

“Wij hebben niets tegen dit bedrijf en zijn bereid om naar een oplossing te zoeken op een andere locatie, maar daar hoort het niet thuis.”

 

 

De sp.a is de enige partij, in tegenstelling tot CD&V en Open VLD, die bij beslissingen in de schoot van het college van burgemeester en schepenen altijd consequent tegen dit dossier gestemd heeft.

 

 

Zie onder andere de teksten ‘Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) bijt zich vast in dossiers!’ van 23 augustus 2011 en ‘Sp.a Sint-Truiden blijft zich verzetten tegen uitbreidingsplannen firma Vanlangenaker Fruit’ van 20 januari 2011 op deze website.