Buurtinfoborden in diverse buurten en wijken

De preventiedienst heeft, in samenwerking met de jeugddienst, haar aanbod om positieve buurtcontacten te stimuleren uitgebreid met buurtinfoborden.

“Positieve buurtcontacten vormen een belangrijk aspect in het ‘zich goed voelen’ in de buurt.
Ze bevorderen sterk de leefbaarheid.
Preventie is niet voor niets een essentiële schakel in ons Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid (LIVB).”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

“In buurten en wijken, waar mensen met elkaar communiceren, worden kleine ergernissen en overlast bespreekbaar en verhoogt het subjectief veiligheidsgevoel.”

De bedoeling is enerzijds om organisatoren van buurtactiviteiten de kans te geven om hun activiteiten bekend te maken in hun buurt en in de (onmiddellijke) omgeving en anderzijds om te zorgen dat dit overal op een uniforme en verzorgde manier gebeurt.
Tot op heden gebruikten organisatoren vaak eigen constructies (affiches, peloxen, spandoeken, etc.) om hun activiteiten kenbaar te maken. 

Een eerste ‘buurtinfobord’ werd, bij wijze van proefopstelling, vorig jaar geplaatst op speelplein ‘Het Metserke’, op de hoek van de Metsterenweg en Terbeek.
Zie ook de tekst ‘Buurtinfoborden in buurten en wijken!’ van 20 augustus 2011 op deze website. 
Het tweede buurtinfobord is op vraag van buurtcomité Meylandt geplaatst op de hoek van Terbiest en de Boudewijnlaan en werd officieel ingehuldigd op donderdag 28 juni 2012. 

In juli 2012 zullen op volgende locaties eveneens verankeringen aangebracht worden:
- op de hoek Duraslaan-Gorsemweg op vraag van buurtcomité Grussmitties;
- op het Gemeenteplein Velm op vraag van Velm spiegelt;
- voor de parochiezaal in Halmaal op vraag van buurtcomité Maasrode;
- aan het petanqueplein in Ordingen op vraag van buurtcomité Ordingen;
- aan het pleintje op de hoek Koekestraat-Lepelstraat op vraag van Sint-Pieter Leeft;
- aan de parochiezaal in Zepperen op vraag buurtcomité d’Oye.

Alle buurtcomités krijgen de kans om een aanvraag in te dienen voor het plaatsen van een ‘buurtinfobord’ volgens een aantal voorwaarden.

De ‘buurtinfoborden’ dragen bij tot het bevorderen van de leefbaarheid in de buurt, net zoals de verschillende andere initiatieven, die de preventiedienst neemt en/of ondersteunt, zoals de buurtfeesten, de buurtinfopunten, film in de wijk, gratis bierkaartjes en placemats voor activiteiten van buurt- en wijkcomités, het uitlenen van ooievaars bij geboorten, postkaarten nieuwe inwoners, 
Sint-Truiden beet in 1996, als eerste stad in Vlaanderen, de spits af met een reglement voor buurtactivering.
Zie onder andere ook de teksten ‘Buurtinformatiepunten’ van 14 oktober 2008, ‘Film in de wijk!’ van 28 augustus 2009 en ‘Buurtcomités krijgen bierkaartjes en placemats’ van 7 juli 2011 op deze website.

In 2012 werd (tot nu toe) voor 94  activiteiten een buurtactiveringspremie aangevraagd, waarvan 32 nu voor de zomerperiode.  
Niet enkel in de zomermaanden kent deze premie veel succes, maar ook tijdens de herfst- en wintermaanden vragen heel wat comités een premie aan, onder andere voor halloweentochten en kerst- en nieuwjaarsdrinks.