Cartoon: Brandweer doet wel degelijk aan preventie!

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.Brandweer doet wel degelijk aan preventie!


De gewestelijke brandweer Sint-Truiden neemt jaarlijks heel wat initiatieven rond preventie.

Op zaterdag 12 december 2009 was er bijvoorbeeld nog een actie inzake de gebruikte gasinstallaties op de zaterdag- en de kerstmarkt.

Elk brandweerkorps dat zichzelf respecteert, neemt jaarlijks een aantal preventieve en sensibiliserende activiteiten.
Dit hangt (te) sterk af van het persoonlijk initiatief van de brandweerbevelhebber en/of de burgemeester en het is dringend noodzakelijk dat hierin meer lijn gebracht wordt.
Diverse ministers van Binnenlandse Zaken (en zij hebben elkaar de laatste tijd nog al snel opgevolgd!) hebben dit al aangekondigd, maar in de praktijk gebeurt er weinig of niets. Bovendien stelt zich hier het probleem dat brandpreventie in feite een gemengde federale en gewestelijke materie is.
Hier zou eerst duidelijkheid en klaarheid moeten in geschapen worden.”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“De huidige minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom praat hier nog meer over dan haar voorgangers, maar concreet gebeurt er weer niets.
Ik heb de indruk dat ze hier vooral mee wil verbloemen dat ze de zo noodzakelijke brandweerhervorming financieel en praktisch stilgelegd heeft.”

De gewestelijke brandweer Sint-Truiden voorziet jaarlijks een aanzienlijk budget om preventieve en sensibiliserende acties te doen.

“De bevolking moet beseffen dat de brandweer er niet enkel is als ze in problemen zit (brand; ernstig verkeersongeval; wateroverlast;etc.), maar dat er ook heel wat praktische tips bestaan, die calamiteiten kunnen voorkomen.”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Onze jaarlijkse opendeurdag, naast talrijke andere acties (acties in de eindejaarsperiode in horecazaken, maar ook naar de burger toe inzake het gebruik van vuurwerk; het op allerlei manieren promoten van rookdetectoren; veilig barbecueën; wijzen op het gevaar van CO-vergiftiging; etc.), zijn hier het beste bewijs van.
Zie de tekst ‘Opendeur bij gewestelijke brandweer Sint-Truiden!’ op deze website.

“Voor wie er nog mocht aan twijfelen: ik ben een grote voorstander van een goed uitgebouwd en gestructureerd preventiebeleid, ook op het vlak van de brandweer!”.Tijdens de controle op zaterdag 12 december 2009 waren een aantal gasinstallaties van standhouders van de zaterdag- en de kerstmarkt niet in orde.
Voorlopig is er niet geverbaliseerd (dat betekent preventie!).
De controles op de kerst- en de zaterdagmarkt zijn opnieuw uitgevoerd respectievelijk op maandag 14 december 2009 en op zaterdag 19 december 2009 en iedereen was inmiddels in orde.
“Wie niet horen wil, moet voelen, is een belangrijk principe bij preventie.”, besluit Ludwig Vandenhove.

Via dit soort regelmatige acties op de zaterdagmarkt zorgen we er ook voor dat deze aantrekkelijk en vooral veilig blijft voor de bezoekers.

Zie ook de tekst ‘Meer moet dat niet zijn!’ op deze website.

Tags: