Cartoon: Fair Trade...het kan nog veel beter!

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Fair Trade…het kan nog veel beter!

 

 

 

“Dit is mijn conclusie na de georganiseerde Fair Tradebeurs op Staaien (voor mij nog altijd Staaien, niet Stayen!) op dinsdag 13 en woensdag 14 oktober 2009”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

 

 

Fair Trade staat voor ‘eerlijke handel’.
‘Eerlijke handel’ betekent dat de producent, waar dan ook ter wereld, een juiste prijs krijgt voor haar of zijn product dat geproduceerd wordt met inachtneming van correcte arbeidsomstandigheden.

 

 

In de loop der jaren is het begrip Fair Trade geëvolueerd in de enge zin van het woord (zie hierboven) naar de brede zin van het woord, waarbij ook producten, die dichtbij het verkooppunt geproduceerd worden (de zogeheten korte keten) tot Fair Tradeproducten gerekend worden. Zo vallen het Pipo-fruitsap en het Binkbier uit Kerkom en de Blanke Haspengouwer,  de wijn van ‘Den Heiberg’ uit Bevingen, ook onder Fair Trade.

 

 

Ludwig Vandenhove: “Natuurlijk kun je heel principieel zijn, maar als politicus ben ik realistisch.
Ideaal zou zijn dat alle producten aan de Fair Traderegels in de strikte betekenis van het woord voldoen, maar Fair Tradeproducten in de brede betekenis van het woord zijn al beter dan gewone producten.”

 

 

Voor de herkenbaarheid van het Fair Tradelabel is het belangrijk dat er één (inter)nationale standaard zou gebruikt worden.
Momenteel bestaan er verschillende internationale normen. De Europese Unie (EU) werkt eveneens aan een model voor Fair Tradeproducten.

 

 

 

 

 

De stad Sint-Truiden is sedert 10 mei 2008 een Fair Tradegemeente dankzij de inzet van de zogeheten 'Trekkersgroep' en nog heel wat andere vrijwilligers.

 

 

Fair Tradegemeente is een label dat aangeeft dat de stad en de inwoners eerlijke handel een warm hart toedragen en er ook effectief werk proberen van te maken.
Dit label is een erkenning voor de inspanningen, die geleverd worden in de strijd voor correcte handelsverhoudingen tussen Zuid en Noord, maar ook in onze eigen regio en streek (onder andere de fruittelers en de landbouwers).

 

 

 

 

“Ik ben hier terecht fier op en dat is de reden waarom we dit jaar in de Fair Tradeweek heel wat initiatieven hebben opgezet”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Bevoegd voor duurzaam beleid, integratie en ontwikkelingssamenwerking vond ik dat we in deze week het Fair Tradegebeuren extra onder de aandacht moesten brengen.”

 

 

Op donderdagmorgen 1 oktober 2009 werden er bioboterhammen uitgedeeld aan het station van Sint-Truiden, op zaterdag 10 oktober 2009 was er de traditionele opendeurdag bij Oxfam Wereldwinkel en op dinsdag 13 en woensdag 14 oktober 2009 was er een grote Fair Tradebeurs op Staaien.
Tijdens deze Fair Tradebeurs was er op dinsdagavond 13 oktober 2009 een panelgesprek.

 

 

“Hoewel we heel wat felicitaties hebben gekregen voor deze aanpak, zeker voor de Fair Tradebeurs, kan ik niet écht tevreden zijn.”, aldus Ludwig Vandenhove.
“De opkomst voor de Fair Tradebeurs, waar heel wat producenten en verkopers van Fair Tradeproducten (een 30-tal) een stand hadden, was beneden de verwachtingen, zeker in verhouding tot de gevoerde promotie en de kostprijs ervan.”

 

 

 

 

 

“Voor mij is dit nog maar eens het bewijs dat er rond Fair Trade nog heel wat moet gebeuren en dat er nog veel meer moet gesensibiliseerd worden, zowel vanuit alle mogelijke private instanties, als vanuit de overheid. Bovendien is het mijn overtuiging dat de overheid meer directief zou moeten optreden op het vlak van Fair Trade.

 

 

Neen, dit heeft helemaal niets met communisme te maken, maar wel met het feit dat heel wat burgers over Fair Trade spreken, maar in de praktijk er niet aan participeren.”

 

Meer dan 80% van Belgische bevolking zegt ooit van het begrip Fair Trade gehoord te hebben en om en bij de 50% koopt één en/of meer keren per jaar Fair Tradeproducten.
Dit laatste gebeurt soms onbewust.

 

 

“De huidige problemen met de Europese melkboeren, die te weinig krijgen voor hun producten en het geleverde werk via de door de markt bepaalde prijs, zijn in feite een goed argument om te ijveren voor Fair Trade.
Alleen vereenzelvigt de burger de huidige problemen van deze melkboeren niet met het concept van Fair Trade.
Voor mij de bevestiging dat er qua sensibilisering nog heel wat kan gebeuren.”, aldus Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

 

"Als burgemeester laat ik geen enkele mogelijkheid onbenut om Sint -Truiden als Fair Trade -stad te promoten."

 

 

Op maandag 20 juni 2005 keurde de gemeenteraad van Sint-Truiden de resolutie van de Oxfamcampagne ‘Ik ben verkocht’ goed.
Via deze resolutie neemt de stad zich principieel voor een duurzaam beleid te voeren op economisch, ecologisch en sociaal vlak.

 

 

Het stadsbestuur zelf kiest al meer dan 8 jaar voor een Max Havelaarkoffie, voor eerlijk fruitsap tijdens diensturen en vergaderingen en voor faire wijn of bier op recepties.”

 

 

Fair Tradeproducten, vind je in Sint-Truiden sinds enige rijd meer en meer: in de Oxfam Wereldwinkel, in grootwarenhuizen, in cafés, in scholen en/of bij verenigingen.

 

 

In Sint-Truiden is er ook een actieve Oxfam Wereldwinkel, die de 'Trekkersgroep' sterk ondersteunt.
Het is mede dankzij hen dat we deze (inter)nationale week voor Fair Trade in Sint-Truiden hebben kunnen organiseren.

 

 

Aan de Fair Tradebeurs namen om en bij de 30 (lokale) producenten deel.
Naast voedingsproducenten, zoals drank, groenten, vlees en zuivel, waren er geschenken, speelgoed en textiel, zowel voor de groot-, als voor de kleinhandel.

 

 

“We mogen niet opgeven”, aldus Ludwig Vandenhove.
“We gaan de organisatie van dit jaar evalueren en nagaan hoe we naar volgend jaar toe kunnen/moeten bijsturen.
De Fair Tradebeurs verliep nu in samenwerking met de gemeente- en stadsbesturen van Tongeren, Borgloon, Alken, Nieuwerkerken en Herk-de-Stad. Ook naar volgend jaar toe willen we dit Haspengouws platform behouden.”

 

 

 

 

 

Fair Trade is voor mij een onderdeel van een manier van leven.
We moeten er alles aan doen, zeker ook vanuit de overheid, om dit principe te promoten.
Van alle overheidsniveaus staat de gemeente/de stad het dichtst bij de burger. Met andere woorden, een gemeente/stad biedt de mogelijkheid bij uitstek om de wereld in ‘de Dorpsstraat' te brengen.

 

 

Natuurlijk is het (misschien?) logisch in ons kapitalistisch bestel dat bedrijven en/of handelaars winst maken, maar indien zij zich beroepen op het Fair Tradelabel zou die winst nooit een doel op zich mogen worden.
In de mate dat de bevolking zich meer en meer bewust wordt van het Fair Trade -gegeven en zulke producten koopt, verhoogt dit risico.

 

Tags: